Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:98
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 1, str. 177-189
Finansijska podrška banaka razvoju finansijskog i realnog sektora u uslovima svetske finansijske krize
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresadragan.milovanovic@efbl.org, sasa.vucenovic@efbl.org
Ključne reči: Investicije; banke; finansijski sektor; realni sektor; finansijski instrumenti; Investiciono-razvojne banke Republike Srpske
Sažetak
Negativni efekti svetske finansijske krize uzdrmali su u većoj ili manjoj meri sve države sveta. Problemi koje je svetska kriza izazvala u Republici Srpskoj najviše su izraženi u finansijskom i realnom sektoru Republike Srpske. U uslovima finansijske krize Investiciono razvojna banka RS dobija ključnu ulogu u finansijskoj podršci privredi Republike Srpske. Stabilan i efikasan finansijski sistem ima centralnu ulogu u ostvarivanju ciljeva privredne ekspanzije. Kapitalno jačanje finansijskog sektora u uslovima finansijske krize nameće se kao neminovnost, naročito kod manjih banaka. Problemi koje je svetska kriza izazvala u Republici Srpskoj primarno su izraženi u finansijskom i realnom sektoru. Osnovni cilj rada je da ukaže na značaj i ulogu, kao i prednosti i nedostatke finansiranja razvoja finansijskog i realnog sektora u uslovima svetske finansijske krize. U radu je elaborirana analiza stepena razvijenosti finansijskog i realnog sektora Republike Srpske, stanja u oblasti bankarstva Republike Srpske i uloga Investiciono razvojne banke Republike Srpske u razvoju finansijskog i realnog sektora Republike Srpske. Kao rezultat, izvršena analiza treba da ukaže na značaj finansijske podrške banaka u razvoju finansijskog i realnog sektora u uslovima svetske finansijske krize.
Reference
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrijednosti. Službeni glasnik Republike Srbije, broj:92
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (2011) Izvještaj o stanju u bankarskom sektoru Republike Srpske za period od 01.01. do 30.06. 2010. Banja Luka, http://www.abrs.ba/publikacije/Izvjestaj
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status
Božić, R. (1999) Bankarske krize i restrukturiranje banaka. Srpsko Sarajevo: Ekonomski fakultet
Bradfield, J. (2007) Introduction to the economics of financial markets. Oxford University Press
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski institut
de Juan, A. (1991) Does Bank Insolvency Mater?, And What to Do About it. u: EDI Working Papers, Washington DC: Economic Development Institute of The World Bank
Dušanić, J.B. (2003) Poslovno bankarstvo. Beograd: Consseco institut
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Erić, D. (2003) Finansijska tržišta i instrumenti. Beograd: Čigoja štampa
Ivanišević, M. (2008) Poslovne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
LeRoy, M.R., VanHoose, D.D. (1997) Moderni novac i bankarstvo. Zagreb: Mate
Mikerević, D. (2009) Finansijski meandžemnt. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Parnicki, P.P. (2011) Globalna harmonizacija finansijskog izveštavanja. Ekonomika, vol. 57, br. 4, str. 149-172
Rouz, P.S., Hadžins, S.K. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data status
Šoškić, D.B., Živković, B.R. (2006) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
van Greuning, H., Brajović-Bratanović, S. (2006) Analiza i upravljanje bankarskim rizicima. Zagreb: Mate
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2002) Osnove financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka