Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 74  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 2, str. 9-19
Primena multikulturalnosti destinacije u promociji turizma na primeru Vojvodine
aVisoka poslovna škola strukovnih studija "Prof.dr Radomir Bojković", Kruševac
bTuristička organizacija Vojvodine

e-adresaivana.curuvija@futurizam.rs, milos.curuvija@futurizam.rs, natasa.pavlovic@vojvodina.travel.rs
Sažetak
Opšte je poznato da je kultura regije jedan od osnovnih resursa koji deluje kao privlačni faktor u turizmu. U nekim destinacijama živi više etničkih zajednica zajedno čime se stvara specifična kultura regije u vidu njene multikulturalnosti, a ovaj element destinacije može biti veoma značajan u promovisanju same turističke destinacije. Mnogi gradovi i regije u svetu koji su multietnički, koriste ovu odliku u turističke svrhe na razne načine, od organizovanja manifestacija do promocije specifične gastronomije različitih etničkih zajednica. Vojvodina je regija u kojoj je multikulturalnost veoma izražena, jer u njoj živi više od 25 nacionalnosti u miru i slozi već duži niz godina. U okviru ovog rada regija Vojvodine je uzeta kao primer na kojem je ispitivana primena multikulturalnosti u promociji turizma. Rad je baziran na sprovedenom istraživanju stavova turističkih radnika sa prostora Vojvodine o već postojećoj primeni multikulturalnosti u promociji turizma, na osnovu čega su izvedeni zaključci o mogućnosti iskorišćenja ove zanimljive i važne odlike Vojvodine u budućim promotivnim aktivnostima.
Reference
*** (2017) Operativni marketing plan razvoja turizma kroz promociju multikulturalnosti u Vojvodini. Turistička organizacija Vojvodine
*** (2014) Program razvoja Vojvodine 2014.-2020. Autonomna Pokrajina Vojvodina
*** (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016.-2025. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Al-Ansi, A., Han, H. (2019) Role of halal-friendly destination performances, value, satisfaction, and trust in generating destination image and loyalty. Journal of Destination Marketing & Management, 13, 51-60
Blain, C., Levy, S.E., Ritchie, B.J.R. (2005) Destination branding: Insights and practices from destination management organizations. Journal of Travel Research, 43(4), 328-338
Bornhorst, T., Brent, R.J.R., Sheehan, L. (2010) Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives. Tourism Management, 31(5), 572-589
Campelo, A., Aitken, R., Thyne, M., Gnoth, J. (2014) Sense of place: The importance for destination branding. Journal of Travel Research, 53(2), 154-166
Chin, V.P., Berkowitz, D., Gagermeier, M. (2012) Promoting multicultural tourism In Singapore. Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 2, pp. 1255-1257
Dupeyras, A., Maccallum, N. (2013) Indicators for measuring competitiveness in tourism. u: OECD Tourism Papers 2, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 1-62
Dwyer, L., Kim, C. (2003) Destination competitiveness: Determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414
Đurić, V., et al. (2014) Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. u: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Beograd: Republički zavod za statistiku
Filieri, R., Yen, D.A., Yu, Q. (2021) #ILoveLondon: An exploration of the declaration of love towards a destination on Instagram. Tourism Management, 85, 104
Han, H., Yu, J., Kim, W. (2018) Youth travelers and waste reduction behaviors while traveling to tourist destinations. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(9), 1119-1131
Hassen, I., Giovanardi, M. (2018) The difference of 'being diverse': City branding and multiculturalism in the 'Leicester Model'. Cities, 80, 45-52
Kovačevića, D., Drugi, N. (2018) Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations: The case of South Banat district. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 114-124
Lee, I., Arcodia, C., Lee, T.J. (2012) Benefits of visiting a multicultural festival: The case of South Korea. Tourism Management, 33(2), 334-340
Marketing, S.T.V.R., Srbija (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Autonomna Pokrajina Vojvodina - Izvršno Veće - Sekretarijat za privredu
Mulec, I., Wise, N. (2013) Indicating the competitiveness of Serbia's Vojvodina Region as an emerging tourism destination. Tourism Management Perspectives, 8, 68-79
Pike, S., Page, S.J. (2014) Destination marketing organizations and destination marketing: A narrative analysis of the literature. Tourism Management, 41, 202-227
Pike, S. (2005) Tourism destination branding complexity. Journal of Product & Brand Management, 14(4), 258-259
Shinji, Y., Perdamaian, G. (2012) Tourism, religion and peace in multicultural Bali. Jurnal Kajian Bali, 02, 165-181
Thees, H., Zacher, D., Eckert, C. (2020) Work, life and leisure in an urban ecosystem: Co-creating Munich as an entrepreneurial destination. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 171-183
Vanhove, N. (2005) The economics of tourism destinations. London: Elsevier Butterworth-Heinemann
Ziółkowska-Weiss, K. (2014) Multiculturalism as an asset and tourist attraction of lesser Poland. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Special Issue, 215-229
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2102009C
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka