Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 70  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 69, br. 5, str. 861-866
Primena informaciono komunikacionih tehnologija u reinženjeringu procesa
aOrion Telekom d.o.o., Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Sažetak
Rad se bavi ulogom informaciono komunikacionih tehnologija u reinženjeringu procesa. Kroz opštu analizu procesa i potrebnih promena radi njihovog unapređivanja, pokazaće se da se primenom informaciono komunikacionih tehnologija postiže povećanje efikasnosti. Model reinženjeringa kreiran korišćenjem BPMN 2.0 standarda biće projektovan na proces traženja prakse/posla od strane studenata Saobraćajnog fakulteta. Nakon definisanja tehničkih karakteristika i zahtevanih funkcionalnosti, predložiće se veb/mobilna aplikacija koja treba da omogući bolju vidljivost saobraćajnih inženjera za kompanije koje imaju potrebe za navedenim profilom obrazovanja.
Reference
Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., Kerr, S. (2002) The boundaryless organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Business process management initiative (BPMI) (2011) Business process modeling notation (BPMN). Version 2.0, BPMI.org
Chen, Y.C. (2001) Empirical modelling for participative business process reengineering. Coventry, United Kingdom: The University of Warwick, 71 s
Crosetto, G., Macazaga, J. (2005) The process-based organization: A natural organization strategy. Amherst: HRD Press, 1 s
Davenport, T.H. (1993) Process innovation: Reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press
Day, G. (1999) Aligning Organizational Structure to the Market. Business Strategy Review, 10(3): 33-46
Edosomwan, J.A. (1996) Organizational transformation and process reengineering. Delray Beach: St. Lucie Press
Enström, J. (2000) Developing guidelines for Managing Process by Objectives. Luleä: Luleä University of Technology, Magistarski rad
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: Harper Business
Hernaus, T. (2006) Transformacija klasične organizacije u organizaciju orijentiranu na poslovne procese. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Magistarski rad
Kai, S.A. (1999) Organizational Change and Information Technology. Göteborg: University, Doktorska disertacija
Kovačić, A., Bosilj-Vukšić, V. (2005) Management poslovnih procesov. Ljubljana: GV Založba, 30 s
Olalla, M.F. (2000) Information technology in business process reengineering. International Advances in Economic Research, 6(3): 581-589
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1405861D
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka