Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 7 od 73  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 2, str. 501-513
Primena analize scenarija u postupku evaluacije investicionih projekata
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresatomislavbrzakovicmef@gmail.com, aleksandar.brzakovic@gmail.com, jobradovic777@gmail.com
Sažetak
Investiranje predstavlja ulaganje u sadašnjosti da bi se ostvarili određeni efekti u budućnosti, pa rizik predstavlja neizostavan deo investicionog procesa. Scenarijska analiza obuhvata ključne faktore rizika projekta, osetljivost na promene u ključnim faktorima i verovatnoće njihovih promena. Scenario analiza omogućava dodeljivanje verovatnoće ostvarenja u osnovnom, najboljem i u najgorem slučaju, posle čega se utvrđuje očekivana vrednost i standardna devijacija NPV projekta da bi se dobio bolji uvid u rizik projekta. Cilj je da se utvrdi da li je moguće napraviti relevantne investicione odluke na osnovu parametara rizika projekata, kao što su standardna devijacija i koeficijent varijacije. Rad se zasniva na matematičkom modelu, primenjenom na poljoprivrednoj kompaniji. U našem slučaju, projekat ima širok spektar mogućnosti i potencijalno veliku negativnu vrednost, što ukazuje na veliki rizik projekta. Iako scenario analiza pokazuje veći rizik, nije jasno da li projekat treba prihvatiti ili ne, i zbog toga je neophodno izvršiti simulacionu analizu, kako bi dobili pouzdane odgovore.
Reference
Atrill, P., Mclaney, E. (2009) Management Accounting for Decision Makers. London: FT Prentice-Hall, Pearson Education
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status, šesto izdanje
Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2014) Corporate finance. Boston: McGraw-Hill
Brigham, E., Ehrhardt, M. (2014) Financial management: Theory and practice. Canada: South-Western Cengage Learning, 14 Ed
Dedi, L., Orsag, S. (2007) Capital Budgeting Practices: A Survey of Croatian Firms. South East European Journal of Economics & Business, 2 (1):
Drake, P.P., Fabozzi, F.J. (2010) The basics of finance : an introduction to financial markets, business finance, and portfolio management. John Wiley & Sons
Ehrhardt, M., Brigham, E. (2011) Corporate finance: A focused approach. Western Educational Publishing
Fabozzi, F.J., Drake, P.P. (2009) Finance : capital markets, financial management, and investment management. John Wiley & Sons
Gervais, S. (2009) Behavioral finance: Capital budgeting and other investment decisions. u: Behavioral Finance, USA
Gitman, L., Zutter, C. (2012) Principles of managerial finance. USA: Prentice Hall
Gitman, L.J. (2009) Principles of managerial finance. Boston: Pearson Education
Ignjatijević, S. (2015) Ekonomska analiza značaja stranih direktnih investicija. Oditor, no. 11, pp. 4-15
Lasher, W. (2008) Practical financial management. USA: Thomson South-Western
Moyer, C., Mcguigan, J., Rao, R., Kretlow, W. (2012) Contemporary financial management. USA: South-Western Cengage Learning
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala - procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedia
Parrino, R., Kidwell, D.S., Bates, T.W. (2012) Fundamentals of corporate finance. John Wiley & Sons, second edition
Pike, R., Neale, B. (2006) Corporate finance and investment: Decisions and strategies. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Shim, J.K., Siegel, J.G. (2009) Budgeting basics and beyond. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
Tapiero, C. (2004) Risk and financial management. Chichester: John Wiley & Sons
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M.J.R. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Watson, D., Head, A. (2007) Corporate finance: Principles & practice. England: Person Education Limited
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1602501B
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci