Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 1, str. 339-360
Rezultati 65-godišnjeg rada na oplemenjivanju pšenice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: pšenica; Institut; novosadske sorte; nacionalna proizvodnja pšenice; prinos; kvalitet
Sažetak
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu je osnovan 1938 godine pod imenom Poljoprivredna ogledna i kontrolna stanica. Od svog početka do danas, Institut je prolazio kroz razne organizacione i tehničke transformacije ali je suština postojanja i cilj rada uvek ostao isti a to je da se na naučnoj i stručnoj osnovi unapređuje poljoprivredna proizvodnja. Jedna od osnovnih aktivnosti u Institutu, od osnivanja je bila stvaranje novih sorti pšenice. Od 1953. godine (kada je priznata prva sorta pšenice Novosadska 1439/3) do 2005. godine Institutu je priznato 252 sorte hlebne pšenice. U istom periodu i 25 sorti je priznato u 11 država koje se nalaze na tri kontinenta. Prve novosadske, visokoprinosne sorte, Sava, Drina i Biserka su od ranih 70-tih godina imale ogroman uticaj na povećanje proizvodnje pšenice u Vojvodini i tadašnjoj Jugoslaviji. Potom su primat u proizvodnji preuzele, takođe novosadske sorte Novosadska rana 2 i Novosadska rana 1. One su u to vreme donele dve pozitivne osobine, koje do tada nisu bile zastupljene u proizvodnji, a to je veća ranozrelost i bolji kvalitet. Sledeći korak u povećanju i kvaliteta i kvantiteta u proizvodnji pšenice načinile su sorte Jugoslavija i Balkan koje su se u proizvodnji zadržale do sredine 90-tih godina. U poslednjih 5-6 godina dominantne sorte u SCG su Evropa 90, Pobeda NSR 5, Renesansa i Pesma. Ove sorte pored izuzetno visokog potencija za prinos koji premašuje 10,5 t/ha, poseduju i odličan kvalitet. Prinos, dobar tehnološki kvalitet i velika adaptabilnost na razne agroekološke uslove, su bile najvažnije karakteristike, zbog kojih su novosadske sorte, od 70-tih godina prošlog veka do danas, dominirale u proizvodnji.
Reference
Balla, L. (1990) Realization of the aims of wheat breeding and further possibilities. Savremena poljoprivreda, vol. 38, br. 1-2. 79-88
Borojević, S., Borojević, K., Mikić, D. (1963) Novosadske visokoprinosne sorte pšenice. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu, vol. 1., str. 63-76 Jubil. povodom 25-god. rada ustanove
Borojević, S. (1973) Rezultati ispitivanja novosadskih sorti ozime pšenice i međunarodnim ogledima. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, br. 9, 5-18
Borojević, S. (1978) Značaj genetike, spoljne sredine i modeliranje u oplemenjivanju organizama. Savremena poljoprivreda, 11-12, 5-27
Borojević, S. (1989) Trideset godina visokoprinosnih sorti pšenice u proizvodnji Vojvodine. u: Seminar agronoma (XXIII), Kupari, str. 227-234
Borojević, S. (1990) Genetski napredak u povećanju prinosa pšenice. Savremena poljoprivreda, 38, 1-2, str. 25-47
Bošković, M.M. (1969) Ispitivanje otpornosti sorti i hibrida pšenice prema Puccinia recondita f. sp. tritici. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad, vol. 7, 45-69
Denčić, S.S., Mastilović, J., Đurić, V., Kobiljski, B. (2002) Vrednovanje kvaliteta pšenice kod nas i u drugim zemljama. u: Seminar agronoma (XXXVI), 151-162
Denčić, S.S., Mladenov, N., Kobiljski, B., Đurić, V. (2003) Sorta kao faktor tehnološkog kvaliteta pšenice. , str. 133-150
Gale, M.D., Youssefian, S. (1985) Dwarfing genes of wheat. u: Russell G.E. [ur.] Progress in Plant Breeding, London-Toronto, itd: Butterworth's, str. 1-35
Jerković, Z., Jevtić, R. (1989) Mogućnosti selekcije pšenice na otpornost osetljivog tipa reakcije prema Puccinia recondita tritici i Erysiphe graminis tritici. u: Seminar agronoma (XXIII), Kupari, str. 259-265
Jevtić, R., Jerković, Z., Pribaković, M. (1996) Bolesti strnih žita i značaj stvaranja otpornih sorti u sklopu integralne zaštite. u: Seminara agronoma XXX, str. 305-314
Lastić, R. (2004) O glutenu znamo mnogo, ali, ne dovoljno - nova dostignuća, nova pitanja. Žito-hleb, vol. 31, br. 5, str. 231-235
Mcintosh, R.A., Hart, G.A., Gale, M.D. (1998) A catalogue of gene synbols for wheat. u: Int. Wheat Genetics Sym. Saskatoon (9th), Canada, vol. 5
Mišić, T. (1987) Potencijali za prinos zrna i druge osobine sorti i linija ozime pšenice u proizvodnji SAP Vojvodine. Novi Sad: Semenarstvo
Mišić, T., Malešević, M., Denčić, S., Stamenković, S., Kovačev-Đolai, M., Mihaljev, I., Pržulj, N., Petrović, S., Kraljević-Balalić, M., Rončević, P., Jerković, Z., Jevtić, R., Panković, L., Mladenov, N., Savić, S., Čobanović, M., Damljanović, S., Šesek, S. (1995) Oplemenjivanje, proizvodne osobine, semenarstvo i agrotehnika novosadskih sorti pšenice i ječma. Novi Sad: Inst. za rat. i povrt
Momčilović, V. (1969) Reakcija nekih sorata pšenice na veštačke infekcije parazitom Ustilago tritici (Pers) uzročnikom gari pšenice. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad, vol. 7, 71-84
Payne, P.I. (1987) Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation on bread-making quality. Annual Review of Plant Physiology, vol. 38, str. 141-153
Pilipović, J. (2005) Detekcija alelne varijabilnosti u lokusu Rht 8 gena pšenice primenom molekularnih markera - mikrosatelita. Beograd: Biološki fakultet, Magistarski rad
Stojković, L. (1963) Oplemenjivanje bilja, semenarstvo i agrotehnika. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu, vol. 1., str. 29-56 Jubil. povodom 25-god. rada ustanove
Vapa, Lj., Zlokulica, M., Denčić, S., Kovačev-Đolai, M. (1993) Povezanost rezervnih proteina sa tehnološkim kvalitetom pšenice. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 369-377
Wilhelmi, K.D., Kuhr, S.L., Johnson, V.A., Mattern, P.J., Schmidt, J.W. (1979) Results of the International Winter Wheat Performance Nursery in 1974, 1976 and 1977. Research Bull. Nebraska, Lincoln, 279(1976), 285 (1978), 288 (1979)
Worland, A.J., Law, C.N., Petrović, S. (1990) Height reducing genes and their importance to Yugoslavian winter wheat varieties. Savremena poljoprivreda, 38 (3-4): 245-258
Worland, A.J., Low, C.N. (1986) Genetic analysis of chromosome 2D of wheat. I. The location of genes affecting height, day-lenght insensitivity, hybrid dwarfism and yellow rust resistance. Z. Pflanzenzuchtg, 96, str. 331-345
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci