Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 5 od 31  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 2, str. 14-19
Korelaciona i path analiza prinosa i komponenti prinosa u genotipovima pasulja (Phaseolus vulgaris L.)
University of Selcuk, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Konya, Turkey

e-adresakahramanali@selcuk.edu.tr
Sažetak
Određivanje oplemenjivačkih kriterijuma je veoma važno za oplemenjivače. Ovo istraživanje je sprovedeno da bi se utvrdio prinos i njegove komponente koje imaju uticaj na prinos semena, kao i da bi se izučili odnosi između komponenti prinosa i drugih karakteristika. Ukupno 42 genotipa pasulja koji su gajeni širom Turske su korišćeni kao materijal. Direktni i indirektni efekti komponenti prinosa na prinos semena su analizirani koristeći path analizu. Na prinos semena (kg ha-1) najveći pozitivni uticaj su ispoljili biološki prinos (84,56%) i žetveni indeks (65,47%), a negativni broj glavnih stabljika po biljci (28,45%) i dana do cvetanja (13,27%). Korelaciona analiza je pokazala da su na prinos semena (kg ha-1) pozitivni uticaj ispoljili biološki prinos (0,8224**), žetveni indeks (0,2913**), a negativni dani do cvetanja (-0,3256**), visina prve mahune (-0,2473**), visina biljke (-0,2406**) i broj mahuna po biljci (-0,2272*). Prema path analizi, biološki prinos, žetveni indeks, broj glavnih stabljika po biljci i dani do cvetanja su značajni zbog direkton efekta na povećanje prinosa semena u selekcionim ispitivanjima.
Reference
Akçin, A. (1974) Erzurum Sartlarında Yetiştirilen Kuru Fasulye Çeşitlerinde Gübreleme, Ekim Zamanı ve Sıra Aralığının Tane Verimine Etkisi İle Bu Çeşitlerin Bazı Fenolojik. u: Morfolojik ve Teknolojik Karekterleri Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Ün. Yayınları, (324)
Anlarsal, A.E., Yücel, C., ve Özveren, D. (2000) Çukurova Koşullarında Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verimle İlgili Özellikler ile Bu Özellikler Arası İlişkilerin Saptanması. Turk J Agric For., 24: 19-29
Bozoğlu, H., Gülümser, A. (1999) Kuru fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) bazı tarımsal özelliklerin korelasyonları ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi. u: Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi (15-18 Kasım 1999), Cilt III, Adana: Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Baklagiller, 360-365
Ghosh, R.K., Chatterjee, B.N. (1988) Path Analysis of Important Growth Functions of Indian Mustard (Brassica juncea L. Czern and Coss). Journal of Agronomy and Crop Science, 160(2): 116-121
İşler, N., Çalışkan, M.E. (1998) Gap bölgesi ekolojik koşullarında soyada (Glycine max (L.) Merr.) verim ve verime etkili bazı özelliklerin korelasyonu ve path analizi. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22: 1-5
Kahraman, A., Önder, M. (2009) Determination of yield and some yield components of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes that grown in Konya Province. u: Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1, s. 309-313 (Oral Presentation). 19 - 22 Ekim, Hatay, 2009., 1: 309-313
Önder, M., Özkaynak, İ. (1994) Bakteri aşılaması ve azot uygulamasının bodur kuru fasulye çeşitlerinin tane verimi ve bazı özellikleri üzerine etkileri. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 18: 463-471
Önder, M. (1995) Kışlık kolzada dane ve yağ verimi ile bazı verim komponentlerinin korelasyonu ve path analizi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(10): 39-49
Önder, M. (1996) Soya dane, yağ ve protein verimi ile bazı verim unsurları arasındaki ilişkiler. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(12): 7-16
Önder, M., Akçin, A. (1996) M3 generasyonundaki mutant fasulye hatlarında verim ve bazı verim öğelerinin korelasyonu ve path analizi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(11): 83-90
Önder, M., Şentürk, D. (1996) Ekim zamanlarının bodur kuru fasulye çeşitlerinde dane ve protein verimi ile verim unsurlarına etkisi. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(13): 7-18
Önder, M., Babaoğlu, M. (2001) Interactions amongst grain variables in various dwarf dry bean (Phaseolus vulgaris 1.) cultivars. Journal of Agronomy and Crop Science, 187: 19-23
Özçelik, H., Gülümser, A. (1988) Bazı Bodur Fasulye Çesitlerinde verim ve verim Ögeleri Üzerinde Bir Arastırma. 19 Mayıs. Üni. Zir. Fak. Der., 3(1): 99-108
Pekşen, E., Gülümser, A. (2005) Relationships between seed yield and yield components and path analysis in some common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes. Omü Z. F. Dergisi, 20(3): 82-87
Poehlman, J.M. (1979) Breeding Field Crops. Connecticut: The Avi Publishing Company, Inc, 483
Şehirali, S. (1971) Türkiyede Yetistirilen Bodur Fasulye Çesitlerinin Tarla Ziraatı, Yönünden Önemli Baslıca Morfolojik ve Biyolojik Vasıfları Üzerinde Arastırmalar. u: A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 474 Bilimsel Araştırma ve İncelemele, Ankara, 275
Shabana, R., Shrief, S.A., Ibrahim, A.F., Geisler, G. (1990) Correlation and Path Coefficient Analysis for Some New Released (00) Spring Rapeseed Cultivars Grown under Different Competitive Systems. Journal of Agronomy and Crop Science, 165(2-3): 138-143
Torun, M., Köycü, C. (1999) Mısır bitkisinde tane verimi ile bazı verim unsurları arasındaki ilişkilerin saptanması. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 1021-1027
Westermann, D.T., Crothers, S.E. (1977) Plant population effects on the seed yield components of beans. Crop Sci., 17: 493-496
Yılmaz,, ve Çiftçi, N.V. (1994) Van Ekolojik Kosullarında Verimli Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Verim Komponentlerinin Tane verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Yorgancılar, Ö., Kenar, D., Şehirali, S. (2003) Farklı azot dozu uygulamasının bodur fasulye çeşitlerinin verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. u: Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13-17 Ekim 2003), Diyarbakır, 555-559
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov50-3958
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2016)
Očekivana genetička dobit mase hiljadu zrna i broja zrna po klasu hlebne i durum pšenice
Branković Gordana R., i dr.

Ratar i povrt (2013)
Korelacije između boje semena i nutritivnog sastava pasulja
Kahraman Ali, i dr.