Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 13, br. 50, str. 23-35
Izbalansirana karta rezultata u funkciji merenja efikasnosti inostranih filijala
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: izbalansirana kartarezultata; merenje efikasnosti; inostrane filijale
Sažetak
Korporativni menadžment multinacionalnih kompanija primenjuje sistem ocene ostvarenja u nameri da proceni rentabilnost tekućih poslovnih operacija identifikuje područja gde je potrebno izvršiti korektivne akcije i motiviše osoblje inostrane filijale. Uspeh jednog sistema za ocenu ostvarenja određen je njegovim dizajnom i implementacijom takvog sistema. Multinacionalne kompanije koriste kombinaciju merila, finansijskih i nefinansijskih integralno obuhvaćenih u izbalansiranoj karti rezultata (balanced scorecard - BSC). Tradicionalni BSC fokusira se na integrisane odnose među ključnim elementima poslovanja - vizije i strategije i četiri perspektive finansijske, kupaca, internih poslovnih procesa i učenja i rasta. U međunarodnom poslovnom okruženju, u ovaj model uvodi se i međunarodna perspektiva.
Reference
Antić, L., Sekulić, V. (2006) Nova paradigma u merenju performansi preduzeća u savremenim uslovima poslovanja. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 3, br. 1, str. 69-77
Belkaoui, R.A. (1994) International multinational accounting. London: The Dryden Press
Bonić, L., Krstić, B. (2005) Izveštavanje o intelektualnom kapitalu i nefinansijskim performansama - zahtev modernog biznisa. Ekonomske teme, vol. 43, br. 5, str. 209-220
Doupnik, T., Perera, H. (2007) International accounting. New York: McGraw-Hill
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001) Transforming the balanced scorecard from performance measurement to strategic management. Part I, Accounting Horizons 15 (1st Mar.), str. 87-104
Kaplan, S.R., Norton, D.P. (1996) Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, Jan-Feb, str. 75-85
Krstić, B. Performance measurement system for the modern business environment. Ekonomske teme, Year XLVI, No 4, str. 15-26
Laundry,, i dr. (2002) Balanced scorecard for multinationals. Journal of Corporate Accounting and Finance, Sep-Oct., str. 31-40
Marr, B. (2004) Business performance management: The state of the art. Cranfield: Hyperion Solutions
Niven, P.R. (2002) Balanced scorecard, step-by-step: Maximizing performance and maintaining results. John Wiley & Sons
Nobes, C., Parker, R. (2008) Comparative international accounting. Prentice Hall, Tenth edition
Novićević, B.M. (2004) Osnovne determinatne mera performansi i njihov odnos prema formulisanoj strategiji. Ekonomske teme, vol. 42, br. 5, str. 1-13
Saudagaran, S. (2004) International accounting: A user perspective. Thomson Learning
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.

Povezani članci