Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 99  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 9, br. 2, str. 68-83
Internacionalizacija malih i srednjih preduzeća
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresamilosmisalucic@gmail.com
Sažetak
Globalizacija, konkurencija, razvoj interneta, jačanje uloge potrošača na svetskom tržištu, razvoj tehnologije i homogenizacija potrošača doprineli su da nacionalna tržišta postanu tesna. Zbog toga mnoga preduzeća šire svoje poslovne aktivnosti pronalazeći nova tržišta, koja postaju važan faktor njihovog daljeg rasta i razvoja. Ubrzani globalizacijski procesi, ekonomske i političke integracije, razvitak modernih tehnologija i novi načini komunikacije otvorili su mogućnost razvitka malih i srednjih preduzeća (MSP) koja predstavljaju integralni sektor svih ekonomija i daju veliki doprinos privrednom razvoju, kako sa aspekta fleksibilnih preduzetničkih ideja, tako i sa aspekta zaposlenosti. MSP promovišu privatnu svojinu i preduzetničke veštine i u razvijenim zemljama predstavljaju 'motor ekonomskog razvoja', dok je njihov pokretački uticaj u zemljama u tranziciji još uvek nedovoljan. Komparativna prednost ovih preduzeća je što mogu relativno brzo da se adaptiraju na promene i da zadovolje zahteve tržišta. U radu se posebno ističe da iskustva razvijenih kao i zemalja u razvoju, ukazuju da proporcionalni razvoj preduzeća svih dimenzija i njihovo uključivanje u tokove međunarodne ekonomije kroz proces internacionalizacije, kao krajnji cilj ima stabilan i stalan razvoj privrede.
Reference
*** (2016) Internacionalizacija privrede u fokusu PKS. Novi magazin, septembar 16, http://www.novimagazin.rs/ekonomija/cadez-internacionalizacija/privrede-u-fokusu-pks
Adižes, I. (1994) Životni ciklusi preduzeća - kako i zašto preduzeća rastu i umiru i kako ih lečiti. Novi Sad: Prometej
Avlijaš, R. (2008) Preduzetništvo i menadžment malih i srednjih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum
Birovljev, J., Davidović, M., Petrović, R. (2011) Credit support to small and medium enterprises in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 288-296
Dogandžić, A. (2010) Institucionalna podrška preduzetništvu i MSP u funkciji rasta i razvoja Republike Srbije. u: Vlastimir Leković [ur.] Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Ekonomski fakultet
Đorđević, M.D. (2001) Strategije internacionalizacije preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Hill, C.W.L. (2001) Global business. New York: Irwin/McGraw-Hill
Jarčov, S., Danilović, M. (2008) Mala i srednja preduzeća - razvojna šansa Srbije. Beograd: Press express
Mirić, O. (2011) Vodič kroz strategiju Evropa 2020. Beograd: Evropski pokret u Srbiji, http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/11-vodic-kroz-evropu-2020.pdf, 2016 Avgust 21
Radulović, D. (2006) Razvoj institucija i organizacija za podršku malim i srednjim preduzećima u preduzetništvu u Srbiji i uticaj inostranih iskustava. Beograd: Republička agencija za razvoj MSPP
Rakita, B.M. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Sheedy, E. (2001) Start and run profitable home: Based business. International Self-Council Press Ltd
Stojanović-Trivanović, M. (2013) Klasteri i njihova uloga u uslovima globalizacije sa osvrtom na klastere u Evropskoj uniji. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 7, 213-222
Škrtić, M. (2006) Preduzetništvo. Zagreb: Sinergija
Škrtić, M., Mikić, M. (2009) Internacionalizacija malih i srednjih preduzeća Republike Hrvatske. Ekonomski pregled, 60 (5-6); 290-311
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1602068L
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci