Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 37, br. 2, str. 81-87
Suicidum - tentamen suicidi u radu službe hitne medicinske pomoći u Bečeju
aDom zdravlja, Služba hitne medicinske pomoći, Bečej
bZavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad
cDom zdravlja, Služba opšte medicine, Bečej

e-adresamilenajoksic@hotmail.com
Sažetak
Cilj: prikazati učestalost suicida i pokušaja suicida u radu Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bečej (SHMP DZ Bečej) kao i demografske karakteristike pacijenata. MATERIJAL I METODE: Urađeno je retrospektivno, opservaciono istraživanje u SHMP DZ Bečej. Uključeni su pacijenti koji su u periodu dve kalendarske godine, od 01. 01. 2010. do 31. 12. 2011. godine pokušali ili izvršili samoubistvo. Podaci su prikupljeni iz ambulantnih protokola i protokola terenskih ekipa. Prikupljeni su podaci o: starosti, polu, području življenja (selo, grad), nivou obrazovanja, nacionalnoj pripadnosti, zaposlenju, bračnom stanju, postojanju ranijih psihijatrijskih oboljenja kao i daljem tretmanu pacijenata koji su pokušali samoubistvo. Podaci su obrađeni upotrebom statističkih paketa Statistica 7 i SPSS 11 REZULTATI: Tokom 2010. i 2011. godini u SHMP DZ Bečej pregledano je 18656 pacijenata, od toga 12478 pacijenata u ambulanti i 5138 na terenu. Za dve godine je izvršilo ili pokušalo samoubistvo 86 (0,46%) pacijenata. Samoubistvo su izvršila 22 (25,58%) pacijenta, a pokušala 64 (74,42%). Od ukupnog broja osoba koje su pokušale ili izvršile samoubistvo bilo je 58 (67,44%) muška-raca i 28 (32,56%) žena. Prosečna starosna dob pacijenata bila je 44,08 ±15,79 godina, muškaraca 45,90±15,13, a 40,32±16,73 žena. Sa gradskog područja bila su 62 (72,09%) pacijenta, a 24 (27,91%) sa seoskog. Samo 1 (1,16% ) pacijent je imao visoku stručnu spremu, 38 (44,19%) srednju stručnu spremu, 26 (30,23%) završenu osnovnu školu a njih 21 (24,42%) bilo je bez škole. Uglavnom su samoubistvo pokušali ili izvršili pripadnici srpske nacionalnosti, 41 (47,67%), potom mađarske, 36(41,86%), hrvatske 6 (6,98%), a 3 (3,49%) osobe su bili Romi. Zaposlene su bile 23 (26,75%) osobe, 18 (20,93%) su bili penzioneri, a 45 (52,33%) bilo je bez posla. Kod psihijatra se lečilo 55 (63,95%) pacijenata, a 31 (36,05%) nikada nije tražio profesionalnu pomoć. Većina pacijenata je trovanjem pokušala samoubistvo, 39 (60,94%), a među onima koji su izvršili samoubistvo 18 (81,82%) je to učinilo vešanjem. Nakon pregleda pacijenata koji su pokušali samoubistvo i pružanja hitne medicinske pomoći, 51 (79,69%) pacijent je upućen sanitetom, u pratnji lekara i medicinske sestre, u bolničku usta-novu (Novi Sad, Vrbas, Senta), a preostalih 13 (20,31%) specijalisti neuropsihijatru u DZ Bečej. Zaključak: Manje od pola procenta pregledanih pacijenata u SHMP DZ Bečej je pokušalo ili izvršilo samoubistvo. Uglavnom su to bili muškarci srednje životne dobi, sa gradskog područja, srpske ili mađarske nacionalnosti koji nisu imali zaposlenje. Većina pacijenata je lečena kod psihijatra. Nakon pregleda lekara SHMP, većina pacijenata koji su pokušali samoubistvo je upućena sanitetom u pratnji lekara u sekundarnu i tercijernu zdravstvenu ustanovu. Svaki vid pokušaja samoubistva treba shvatiti vrlo ozbiljno i tretirati na odgovarajući način.
Reference
Browning, M., Heinesen, E. (2012) Effect of job loss due to plant closure on mortality and hospitalization. Journal of health economics, 31(4): 599-616
Cuellar, J., Curry, T.R. (2007) The Prevalence and Comorbidity Between Delinquency, Drug Abuse, Suicide Attempts, Physical and Sexual Abuse, and Self-Mutilation Among Delinquent Hispanic Females. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 29(1): 68-82
Dedić, G., Đurđević, S., Golubović, B. (2010) Psihološka procena osoba posle pokušaja samoubistva trovanjem. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 2, str. 151-158
Diamond, G.S., O'malley, A., Wintersteen, M.B., Peters, S., Yunghans, S., Biddle, V., O'brien, C., Schrand, S. (2011) Attitudes, Practices, and Barriers to Adolescent Suicide and Mental Health Screening: A Survey of Pennsylvania Primary Care Providers. Journal of Primary Care & Community Health, 3(1): 29-35
Doganay, Z., Sunter, T.A., Guz, H., Ozkan, A., Altintop, L., Kati, C., Colak, E., Aygun, D., Guven, H. (2003) Climatic and diurnal variation in suicide attempts in the ED. American journal of emergency medicine, 21(4): 271-5
Fowler, J.C., Hilsenroth, M.J., Groat, M., Biel, S., Biedermann, C., Ackerman, S. (2012) Risk factors for medically serious suicide attempts: Evidence for psychodynamic formulation of suicidal crisis. J Am psychoanal assoc, Apr 19. 60(3); 555-76; Epub 2012
Kaslow, N.J., Jacobs, C.H., Young, S.L., Cook, S. (2006) Suicidal Behavior Among Low-Income African American Women: A Comparison of First-Time and Repeat Suicide Attempters. Journal of Black Psychology, 32(3): 349-365
Knežić, B. (2006) Samoubistvo starih - (ne)voljno napuštanje života. Sociološki pregled, vol. 40, br. 2, str. 283-295
Kolarović, A., Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti 'Dr Slavoljub Bakalović” (2009) Suicid kao urgentno stanje u psihijatriji. Vršac, homepage on the Internet, Available from: http://www.spbvrsac.org.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=58, cited 2012 May 5
Luoma, J.B., Martin, C.E., Pearson, J.L. (2002) Contact with mental health and primary care providers before suicide: A review of the evidence. American journal of psychiatry, 159(6): 909-16
Marić, J.K. (2001) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf, Deveto prerađeno i dopunjeno izdanje
Milovanović, M.M. (1979) Sudska medicina. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Preti, A. (2012) Trends in suicide case fatality in Italy, 1983–2007. Psychiatry Research, 196(2-3): 255-260
Schrijvers, D.L., Bollen, J., Sabbe, B.G. (2012) The gender paradox in suicidal behavior and its impact on suicidal process. Journal of Affective Disorders, 138(1-2):19-26
Solano, P., Pizzorno, E., Gallina, A.M., Mattei, C., Gabrielli, F., Kayman, J. (2012) Employment status, inflation and suicidal behaviour: An analysis of a stratified sample in Italy. International Journal of Social Psychiatry, 58(5): 477-484
World health organization (2012) Mental health: Suicide rates per 100,000 by country, year and sex. Geneva, homepage on the Internet, Available from: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/, cited 2012 May 5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2007)
Farmakologija antidepresiva
Stepanović-Petrović Radica M.

Gl Adv komore Vojvodine (2002)
Vojni invaliditet
Porobić Miroslav

Medicinski pregled (2003)
Forenzički značaj anomalija razvoja kostiju lobanje
Pilija Vladimir I., i dr.

prikaži sve [53]