Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 2, str. 213-230
Televizija i promocija mentalnog zdravlja
nema

e-adresadr.lj.milosevic@gmail.com
Ključne reči: promocija mentalnog zdravlja; televizija; medijske kampanje
Sažetak
U ovom radu su razmatrane aktuelne medijske kampanje, koje se realizuju u okviru nacionalnih kampanja i akcija za prevenciju mentalnih bolesti i promociju mentalnog zdravlja, u kontekstu odnosa stručne javnosti, ali i celokupnog društva, prema mentalnom zdravlju. Promocija mentalnog zdravlja se određuje kao niz aktivnosti kojima se pojedinci, zajednica i društvo osposobljavaju da preuzmu kontrolu nad determinantama mentalnog zdravlja i unaprede ga, ali i kao akcija kojom se unapređuje pozicija mentalnog zdravlja na skali vrednosti pojedinca i društva. U radu su prikazane karakteristike i pristup zaštiti mentalnog zdravlja građana Srbije, polazeći od visoke incidence i prevalence mentalnih poremećaja, kao i aktuelnih izazova mentalnom zdravlju, sa kojima se suočavaju pojedinci, ali i savremeno društvo. Navedeni su rezultati Istraživanja: 'Radio i televizija i prevencija bolesti zavisnosti', koje je realizovala Radio-televizije Srbije u cilju utvrđivanja informativno-obrazovne uloge elektronskih medija u oblasti zdravlja. Projekat 'Mentalni kapital i blagostanje' i televizijska kampanja za promociju mentalnog zdravlja, realizovani u Engleskoj, navedeni su kao ilustracija neophodnog strateškog i multidisciplinarnog pristupa unapređenju mentalnog zdravlja, u kome mediji predstavljaju značajan činilac.
Reference
*** (2006) Mediji i obrazovanje. Podgorica: Institut za medije Crne Gore - Istraživački centar
*** (2009) Strategija za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine. Vlada Republike Srbije
*** (2008) Foresight mental capital and wellbeing project. London: The Government Office for Science, www.foresight.gov.uk preuzeto 3. 02. 2010
Civljak, M. (2007) Say Yes to No-smoking: Case Study Croatia. u: Donev D. [ur.] Health Promotion and Disease Prevention, Skopje: Stability Pact for South Eastern Europe, 620- 624
Čakan, D., Jovanović, S. (1997) Radio i televizija i prevencija bolesti zavisnosti. u: Izveštaji i pregledi, Beograd: Centar za istraživanje javnog mnjenja, programa i auditorijuma RTS-a, br.7
Ćuk, M., Živković, D., Korać-Mandić, D., ur. (2009) Tim Caritasa angažovan na projektu Promocija mentalnog zdravlja u Srbiji. u: Iskustvo Caritasa na polju mentalnog zdravlja, Novi Sad: Mentalno zdravlje
Desapriya, E., Pike, I., Babul, S. (2006) Public attitudes, epidemiology and consequences of drinking and driving in British Columbia. IATSS Researh, vol. 30, br. 1, str. 101-109. www.iatss.or.jp/pdf/research/30/30-1-10.pdf 29. 04. 2011
Elder, R.W., Shults, R.A., Sleet, D.A. (2004) Effectivness of mass media campaigns in reducing alcohol impaired driving: A systematic review. American Journal of Preventive Medicine, 25, str. 57-65
Frank, R.G., Pindyck, T., Donahue, S., Pease, E.A., Foster, M.J., Felton, C.J., Essock, S.M. (2006) Impact of a media campaign for disaster mental health counseling in post. New York, Sep. 11., http://psychservices.psychiatryonline.org/cgi/content/full/57/ 9/1304 preuzeto 22. 04. 2011
Ghosh, N., Mohit, A., Murthy, S.R. (2004) Mental health promotion in post-conflict countries. journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 124(6): 268-70
Hill, L. (2004) Alcohol Health Promotion via Mass Media: The Evidence on (In)effectiveness. http://www.ias.org.uk/btg/conf0604/papers/hill.pdf
Jovanović, M. (2005) Otvorena vrata - čin prvi - uloga medija i kulture u destigmatizaciji psihijatrijskih bolesnika. Psihijatrija danas, vol. 37, br. 1, str. 195-203
Marić, J.K. (2001) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf
Morris, G. (2006) Mental Health Issues and the Media: An Introduction for Health Professionals. New York: Routlege
Nacionalna komisija za mentalno zdravlje (2007) Nacionalna strategija u oblasti mentalnog zdravlja i akcioni plan. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Opalić, P. (2004) Stavovi stanovništva prema alkoholizmu, narkomaniji i pušenju kao aspekt prevencije bolesti zavisnosti. u: Bolesti zavisnosti, Beograd: Univerzitet za mir UN - Evropski centar za mir i razvoj, str. 26-31
Radojković, M. (2004) Uloga mas-medija u prevenciji bolesti zavisnosti. u: Bolesti zavisnosti, Beograd: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN
Vukušić-Rukavina, T., Brborović, O., Pavleković, G., Harpin, M. (2007) Media and health. u: Donev D. [ur.] Health Promotion and Disease Prevention, Skopje: Stability Pact for South Eastern Europe, 467-474
World Health Organisation (2002) Prevention and promotion in mental health. Geneva
World Health Organization (2005) Promoting mental health. Geneva
World Health Organization, European Communities (2008) Approaching mental care reform regionally: The mental health project for South-Eastern Europe. Copenhagen
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/SOC1102213M
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2012)
Procena mentalnog zdravlja odraslih stanovnika severne Kosovske Mitrovice
Mirković Momčilo, i dr.

Arhiv za farmaciju (2007)
Farmakologija antidepresiva
Stepanović-Petrović Radica M.

Medicinski pregled (2006)
Tipovi psihičkog reagovanja kod pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta
Platiša Nedeljko, i dr.

prikaži sve [24]