Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 2, str. 70-91
Revitalizacija štedno- kreditnih zadruga u Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bEtno gazdinstvo 'Tasić', Zoljevo

e-adresamnikolic@agrif.bg.ac.rs, zakic@agrif.bg.ac.rs, tasicvlada987@gmail.com
Projekat:
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak
Jedan od pojavnih oblika zadruga, prisutan od vremena nastanka prvih organizacija ovog tipa u svetu, jesu štedno-kreditne zadruge. One i danas čine nezaobilazan segment zadružnog sektora gotovo svih zemalja sa razvijenim zadrugarstvom, osim u Srbiji. U radu je prikazan nastanak i razvoj štedno-kreditnih zadruga u Srbiji, sa posebnim akcentom na poslednje dve decenije i razloge potpunog eliminisanja ovih specifičnih vrsta nebankarskih finansijskih organizacija. Analizirani su problemi u funkcionisanju štedno-kreditnih zadruga, kao i faktori koje su doveli do njihovog zanemarivanja, isključivanja iz zadružnog sektora i potpunog nestanka. U tom smislu, detaljnije su opisane promene u zakonskom okviru tokom tranzicionog perioda, koje su rezultirale ukidanjem svih oblika mikrofinansijskih organizacija, uključujući i štedno-kreditne službe koje su funkcionisale u okviru drugih vrsta zadruga, kao i štedno-kreditnih zadruga. Konačno, istaknuta je potreba postojanja i predloženi modeli za ponovno uspostavljanje ovih organizacija, identifikovane osnovne prepreke i predložene mere za njihovo prevazilaženje.
Reference
*** (1993-2005) Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni list SRJ, br. 32/93, 61/95, 44/99 i 36/02 i Službeni glasnik RS, br. 72/03 i 61/05, 2005
*** (1996-2005) Zakon o zadrugama. Službeni list SRJ, br. 41/96, 12/98 i Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 2005
*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, broj 107
*** (1898) Zakon o zemljoradničkim i zanatskim zadrugama. Srpske novine, 16. 12
*** (1937) Zakon o privrednim zadrugama. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 217-LXII
Aleksić, V. (2012) Beogradska zadruga i njena uloga u privrednom razvoju Srbije krajem XIX i početkom XX veka. Bankarstvo, vol. 41, br. 6, str. 108-133
Cooperatives Europe (2016) The Power of Cooperation: Cooperatives Europe Key Figures 2015
Gnjatović, D. (2010) Zemljoradničke kreditne zadruge - prve institucije za finansiranje razvoja poljoprivrede u Srbiji. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 14-35
Kostov, R. (2006) 100 godina zemljoradničke zadruge Šimanovci 1905-2005. Šimanovci: Zemljoradnička zadruga
Nikolić, M. (2009) Evolucija zadružnog zakonodavstva u Evropi. Beograd: DAES
Nikolić, M. (2014) Primena zadružnih vrednosti i principa i njihov uticaj na poslovanje poljoprivrednih zadruga u Srbiji. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Nikolić, M., Arsenijević, J. (2015) Komparacija zakona o zadrugama u Republici Srbiji i zemljama u okruženju. u: Zbornik radova sa konferencije LIMEN 2015, Liderstvo i menadžment - država, preduzeće, preduzetnik, Beograd: Fakultet za inženjerski menadžment, str. 241-249
Pantić, V., Nikolov, N. (1994) Kreditna zemljoradnička zadruga u Vranovu. U: 100 godina zemljoradničkog zadrugarstva Srbije. Beograd: Zadružni savez Srbije, str. 202-205
Simmons, R., Nikolic, M. (2016) Credit Co-operatives in Serbia: Retrospect and Prospect. Cham: Springer Nature America, Inc, str. 379-404
Ševarlić, M.M., Zakić, Z. (2012) Strategija razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji. Beograd: DAES Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Vujatović-Zakić, Z. (2000) Koop-menadžment. Beograd: Dunav grupa - Dunav Preving
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1802070N
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci