Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 2, str. 699-712
Zadruge i udruženja poljoprivrednika kao model preduzetništva u poljoprivredi Srbije sa osvrtom na stanje u Nišavskom okrugu
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bRegionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS, Zaječar

e-adresazoki@medianis.net, brankomih@neobee.net, zoran.milovanovic@raris.org
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: zadruge; udruženja poljoprivrednika; zadružno zakonodavstvo
Sažetak
Autori u radu daju kratak prikaz stanja u zadrugarstvu Srbije. Upoznaju nas sa zadružnim zakonodavstvom koje će u postojećem periodu biti važan faktor u razvoju zemljoradničkog zadrugarstva. Srbija se nalazi u obavezi da harmonizuje svoje zakone sa zakonima Evropske unije. Taj postupak harmonizacije je potrebno uraditi i sa zadružnim zakonodavstvom. U postojećim uslovima opstanak zadruga bio je ugrožen tranzicijom. U procesu tranzicije zahteva se od poljoprivrednih zadruga da vrate nasilno oduzetu zemlju njihovim pravim vlasnicima ili njihovim naslednicima. Takođe je neophodno da se vrati i zemljište oduzeto od zadrugara, a dato je na upravljanje zadrugama. Ovaj proces je u velikoj meri već završen. Pojedine poljoprivredne zadruge su prestale da postoje u tranziciji. Na kraju rada autori su dali istraživanje o stanju zadrugarstva u Nišavskom okrugu. Cilj istraživanja je da se sagledaju rezultati primene koncepta zadružnog organizovanja i udruživanja poljoprivrednika u procesu tranzicije.
Reference
*** (1989) Zakon o zemljoradničkim zadrugama. Službeni glasnik SR Srbije, br. 59
*** (1990) Zakon o zadrugama. Službeni list SFR Jugoslavije, br 3
*** Nacrt zakona o zadrugama. Republika Srbija: Ministarstvo privrede, available at: http://www.privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Nacrt-Zakona-OZadrugama2.pdf
*** (1996) Zakon o zadrugama. Službeni list SR Jugoslavije, br. 41
Chroneos-Krasavac, B., Petković, G. (2015) Cooperatives in Serbia: Evolution and current issues. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 3, str. 723-735
Gnjatović, D. (2010) Zemljoradničke kreditne zadruge - prve institucije za finansiranje razvoja poljoprivrede u Srbiji. Bankarstvo, vol. 39, br. 3-4, str. 14-35
Govedarević, D. (2004) Stanje i razvojne mogućnosti poljoprivrednog zadrugarstva Srbije. Beograd: Zadružni savez Srbije
Hamović, V., Paraušić, V., Mihailović, B. (2006) Konkurentnost srpske privrede u funkciji podsticanja izvoznih aktivnosti. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, broj TB, str. 449-451
Iliopoulos, C. (2013) Public policy support for agricultural cooperatives: an organizational economics approach. Annals of Public and Cooperative Economics, 84(3): 241-252
Marković, K. (2007) Poljoprivredno zadrugarstvo u Republici Srbiji - stanje i perspektive. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 31, br. 1, str. 114-121
Nilsson, J. (1998) The emergence of new organizational models for agricultural cooperatives. Swedish Journal of agricultural research, vol. 28, no. 1, pp. 39-47
Nilsson, J., Svendsen, G.L.H., Svendsen, G.T. (2012) Are Large and Complex Agricultural Cooperatives Losing Their Social Capital?. Agribusiness, 28(2): 187-204
Ortmann, G.F., King, R.P. (2007) Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems. Agrekon, 46(1): 18-46
Österberg, P., Nilsson, J. (2009) Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives. Agribusiness, 25(2): 181-197
Pejčić, H. (2004) Ekonomika poljoprivrede. Niš: Ekonomika
Pejčić, H. (2004) Današnje poljoprivredno zadrugarstvo. Ekonomika, vol. 50, br. 6, str. 134-138
Simonovic, Z., Mihailovic, B., Hamovic, V. (2009) The Serbian system of co-operative society in conditions of evolution and transition. u: Simpozionul International cu tema, Competitivitatea agriculturii Romanesti in procesul de integrare Europeana, ARS Academica, Bucuresti, pp. 534
Simonović, Z., Cvijanović, D. (2008) Neki aktuelni problemi zadrugarstva Srbije u tranzicionim kretanjima. Ekonomika, vol. 54, br. 1-2, str. 131-138
Simonović, Z., Arsenijević, Ž., Mihailović, B. (2008) Zadrugarstvo Srbije u uslovima evolucije i tranzicije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 3, str. 319-328
Simonović, Z. (2005) Zemljoradnička zadruga u uslovima tranzicije. Ekonomika, vol. 51, br. 4, str. 31-36
Zakić, N., Vukotić, S., Cvijanović, D. (2014) Organizacioni modeli u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na male poljoprivrednike. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 225-237
Zakić-Vujatović, Z.M. (2001) Agrarna ekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet, udžbenik
Zeuli, K., Cropp, R. (2004) Cooperatives: Principles and practices in the 21st century. Madison: University of Wisconsin-Extension
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1602699S
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2008)
Neki aktuelni problemi zadrugarstva Srbije u tranzicionim kretanjima
Simonović Zoran, i dr.

Ekonomika (2004)
Upravljanje porodičnim gazdinstvom
Pejčić Hristivoje

Ekonomika poljoprivrede (2002)
Udaljavanje od izvornog zadrugarstva u našoj praksi
Pejčić Hristivoje

prikaži sve [43]