Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 2, br. 1, str. 1-8
Liderstvo kao deo menadžmenta preduzeća u današnjem svetu
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
bHidroelektrana Trebišnjica, Trebinje, Bosna i Hercegovina

e-adresathepera81@gmail.com, rkucinar@het.ba
Ključne reči: liderstvo; menadžment; kvalitet
Sažetak
Stalne promene naglašavaju rastući značaj liderstva, menadžmenta, efektivnih radnih odnosa, timskog rada, stvaranja partnerstava (u okviru i izvan organizacije). Na promene su direktno uticali zahtevi za cenom proizvoda, kvalitetom, isporukom itd., koji su rezultat faktora neočekivanih promena konkurentnog tržišnog okruženja, globalizacije tržišta, raznovrsnih zahteva kupaca i kraćeg životnog veka proizvoda. Sve više kompanija se suočava sa klijentima, koji imaju sve veće želje i sa sve većim zahtevima isporuke. To pretpostavlja brzinu, fleksibilnost i odgovornost od strane proizvođača. Bez automatizacije i sofisticirane kontrole, potrebe korisnika ne mogu da budu ispunjene. Uspešne organizacije razvijaju liderstvo i menadžment. Uspešni lideri su fokusirani na viziju, promene, zadovoljstvo potrošača i ostalih poslovnih partnera, rezultate, poboljšanje interpersonalnih odnosa.
Reference
*** (2001) E-leadership: Take Two. Harward Management Update, Vol. 6, No.6
Bennis, W.G. (2003) On becoming a leader: The leadership classic-updated and expanded. Reading, MA: Perseus Books
Burke, L. (2007) E-leadership. Harward Business Review
Collins, J., Porras, J.I. (2002) Built to last: successful habits of visionary companies. USA: Harper Business
Drucker, P. (1996) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Drucker, P.F. (2001) Management challenges for the 21st century. New York: Harper Business
Greiner, L.E. (1998) Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, May-June
Griffiths, D.D., Benn, S. (2003) Organizational Change for Corporte Sustainability. London: Routledge
Kotter, J. (2007) Leading Change. Harward Business School Press
OECD (2010) Science and Technology and Industry Scoreboard 2010. Paris
Pickering, J.W., Brokaw, G.S. (2003) Building high-performance organizations for the twenty-first century, unpublished participant text. Commonwealth Center For High Perfomance Organizations Inc
Puley, M.L., Sessa, V.I., Flenor, J.W. (2007) Eleadership: Separating the Reality from the Hype. Leadership in Action
Seagla, D. (1999) Futurising Your Organisation
UNCTAD (2012) World Investment Report 2012. NY
van Mileghem, E. (2007) Management Techniques: A Mini Course Sesion. Brussels: Ever-Near NV/SA
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1401001P
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Trend poslovanju (2014)
Razvoj ljudskih resursa u menadžmentu organizacije
Pravdić Predrag, i dr.

Trend poslovanju (2013)
Menadžment procesima u savremenom poslovanju
Pravdić Predrag, i dr.

Industrija (2005)
Leader in democracy
Adžić Slobodan, i dr.

prikaži sve [37]