Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 58, br. 1, str. 165-175
Izvori i ekonomski efekti inovacija
Univerzitet Metropolitan, Beograd
Ključne reči: inovacija; inovativnost; preduzetništvo; izvori inovacija; efekti inovacija
Sažetak
U literaturi se sreću krajnje različiti pristupi u razvrstavanju inovacija, kao i sagledavanju njihovih najvažnijih izvora. Za većinu pristupa nije sporno postojanje inovacija proizvoda/usluga. Ekonomski efekti inovacija ogledaju se pre svega u njihovom uticaju na rast produktivnosti i efikasnosti. Inovacije stimulišu konkurentnosti i rast profita kompanija koje prednjače u njihovom iskorišćavanju i u prilici su da zahvaljujući inovativnosti realizuju značajne konkurentske prednosti. U cilju uspešnog upravljanja inovacijama, preduzeća treba da razviju odgovarajuću tehnološku strategiju, kao sve važnije komponente ukupne poslovne strategije. Ova strategija mora nedvosmisleno odrediti značaj različitih tipova inovacija u preduzeću.
Reference
Bothwell, R., Zegveld, W. (1985) Reindustrialization and technology. Armonk, itd: Sharpe
Cvetanović, S., Stanković, L. (2005) Tehnologija kao faktor konkurentske prednosti preduzeća. Ekonomske teme, 43(3): 21-32
Dess, G., Lupmkin, G., Eisner, A. (2007) Strategijski menadžment - teorija i slučajevi. Beograd: Data Status
Drucker, P. (1991) Inovacije i preduzetništvo. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Faulkuer, W., Senker, J. (1995) Knowledge frontiers. Oxford: Clarendon Press
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Pokrajac, S. (2001) Menadžment promena i promene menadžmenta. Beograd: Topy
Pokrajac, S. (2010) Preduzetništvo izazovi i putevi 'kreativne destrukcije' privrede Srbije. Beograd: Mašinski fakultet
Schumpeter, J.A. (1961) The Theory of Economic Development - an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New York: Oxford University Press
Souder, W. (1987) Managing new product innovations. Lexington, MA, itd: Lexington Books
Sundbo, J., Fugsang, L. (2002) Innovation as Strategic Reflexivity. London, New York: Routledge
Tavares, A., Teixeira, A. (2006) Multinationals, Clusters and Innovation: Does public policy matter. New York: Palgrave Macmillan
Trott, P. (2005) Innovation management and new product development. London: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci