Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 29  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 17, br. 2, str. 139-156
Fiskalna harmonizacija i fiskalna konkurencija u Evropskoj uniji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresabranimir.kalas@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Fiskalni sistem i fiskalna politika predstavljaju značajna obeležja nacionalne suverenosti jedne zemlje i sastavni deo ukupne ekonomske politike. Naime, zemlje članice EU izgradile su sopstvene sisteme oporezivanja sa elementarnim ciljem ubiranja javnih prihoda radi pokrića javnih rashoda, ali i korigovanja neželjenih efekata funkcionisanja tržišta. Zahtev za poreskom harmonizacijom rezultat je potrebe usaglašavanja poreskih sistema zemalja članica EU kako bi se osiguralo formiranje unutrašnjeg tržišta kroz slobodno kretanje faktora proizvodnje, i unapređivanje privrednog razvoja. Pored trenda fiskalne harmonizacije uočava se i trend fiskalne konkurencije, koja se može shvatiti kao odsustvo saradnje između pojedinih poreskih jurisdikcija zemalja u borbi za privlačenje stranog kapitala. Predmet rada je analiza procesa fiskalne integracije u okviru zemalja EU kroz harmonizovanje njihovih poreskih stopa i osnovica, kao i približavanje poreskih pravila i politika na nivou EU. Cilj rada je da ukaže na aktuelne probleme fiskalne harmonizacije i konkurencije u okviru EU, kao i različite argumente za i protiv jednog, odnosno drugog pristupa.
Reference
Easson, A., Zolt, M.E. (2003) Tax incentives. Washington, DC: World Bank Institute, str. 4
Fourcans, A., Warin, T. (2001) Tax harmonization versus tax competition in Europe: A game theoretical approach. u: CREFE - Université du Quebec a Montreal, Working Paper, br. 132, April
Gerken, L., Märkt, J., Schick, G. (2001) Double income taxation as a response to tax competition in the EU. Intereconomics, 36(5): 244-254
Janeba, E., Schjelerup, G. (2002) Why Europe schould love tax competition - and the U.S. even more so. NBER Working Paper, br. 9934, November
Josifidis, K. (2008) Makroekonomija - principi, teorije, politike. Novi Sad: Futura Publikacije, str. 60
Jovanović, A. (2006) Različite aspekti poreske integracije u Evropskoj uniji. Ekonomika, vol. 52, br. 1-2, str. 104-111
Kikebeld, B.J. (2004) Harmful tax competition in the European Union: Code of conduct, countermeasures and EU Law. str. 91-93
Molle, W. (2001) The economics of European integration. Aldershot, itd: Ashgate Publishing
Popov-Ilić, G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: JP 'Službeni glasnik'
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: JP Službeni glasnik, str. 411
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Raičević, B.B., Nenadić, J. (2004) Poreska konkurencija - opšti osvrt. Ekonomski anali, vol. 49, br. 162, str. 45-63
Schön, W. (2003) Tax competition in Europe: General report. Amsterdam: IBFD, str. 5-6
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Steichen, A. (2003) Tax competition in Europe or the timing of Leviathan. u: Tax Competition in Europe, str. 48-49
Šimović, J., Šimović, H. (2006) Fiskalni sustav i fiskalna politika Evropske Unije. Zagreb: Pravni fakultet, str. 42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1502139K
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.

Povezani članci

Ekonomika (2006)
Različite aspekti poreske integracije u Evropskoj uniji
Jovanović Ana

Ekonomika (2007)
Poreska konkurencija u Evropskoj Uniji
Jovanović Ana

Ekonomika (2012)
Primena poreza na dodatu vrednost u Srbiji
Stojković Aleksandar, i dr.

prikaži sve [46]