Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
Književnoteorijski i filosofski stavovi Laze Kostića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresaaleksladjana@gmail.com
Ključne reči: načelo ukrštaja; simetrija; harmonija; suprotice; logos; zanos
Sažetak
Laza Kostić se kao teoretičar oglasio početkom sedamdesetih kao protivnik utilitarizma Černiševskog i Svetozara Markovića i kao zagovornik ideje estetizma u poeziji i u umetnosti. U knjizi o Zmaju, Kostić je otkrio dva oprečna procesa u pesniku, koja je na simboličan način označio kao borbu između zmaja i slavuja. Kostićeva ideja o poreklu poezije plod je ukrštaja opšte romantičarske poetike o stvaranju iz zanosa, i filosofske koncepcije o ukrštaju kao osnovnom načelu. U radu se osvetljava korespondencija filosofskih i teorijskih stavova Laze Kostića s njegovim umetničkim stvaralaštvom.
Reference
Aleksić, S.V., Božović, I.N. (2014) The Anima of Laza Kostić. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 44-1, str. 83-100
Damjanov, S. (2011) Laza Kostić - moderna - postmoderna. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knj. CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 373-380). 133
Kolarić, I. (2006) Filozofija. Užice: Vratis
Koljević, S. (2011) Ukrštaji Laze Kostića. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 329-347). 133
Milosavljević, P. (1981) Život pesme Laze Kostića Santa Marija della Salute. Novi Sad: Matica srpska, 27-28
Milosavljević, P. (1991) Triptih o Lazi Kostiću. Sombor: Narodna biblioteka 'Karlo Bijelicki', 132
Milosavljević, P.M. (1983) Reč i korelativ. Beograd: Nolit
Milosavljević, P. (2009) Obnova logocentrizma. Valjevo: Knjigotvornica Logos
Milošević-Đorđević, H. (2011) Laza Kostić o poetici srpskih narodnih pesama. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 227-236). 133
Pavković, V. (2005) Pesnik Laza Kostić. Beograd: Politika, str. 5-11
Platon (1970) Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: Kultura
Radojčić, C. (2011) Kostić dijalektičar - novo čitanje Osnovnog načela. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 319-328). 133
Rotar, N. (2011) Slavuj u zmajevom gnezdu ili kako je Laza Kostić tumačio poeziju Zmajovinu. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 125-134). 133
Savić, M. (2010) Laza Kostić - povodom 80 godina od smrti Milana Savića i 100 godina od smrti Laze Kostića. Beograd: Službeni glasnik
Sekulić, I. (1986) Putopisi, pripovetke, eseji. Beograd: Rad
Simonović, R. (1986) Uspomena na dr Lazu Kostića. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Simović, L. (2001) Duplo dno. Beograd: Stubovi kulture
Stefanović, M. (2011) Vita nova Laze Kostića. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 39-49). 133
Uzelac, M. (2004) Istorija filozofije. Novi Sad: Stilos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-11889
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2014)
Anima Laze Kostića
Aleksić Slađana V., i dr.

Baština (2005)
(Meta)teoretičar Petar Milosavljević
Bečejski Mirjana

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Doktorska disertacija pesnika Laze Kostića 'De legibus serbicis Stephani Uros Dusan'
Bujuklić Žika

prikaži sve [16]