Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, br. 126-1, str. 131-156
Lice spektakla - Dišan - Kocjančič - mašina - prerušavanje kao transistorijski čin stvaralaštva - teorijska studija
Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: lice; pogled; gest; prerušavanje; ikonoklazam
Sažetak
Uzimajući za osnovno polazište oštećenu fotografiju Lice (2001), slovenačkog autora Damjana Kocjančiča (1970) u paralelnoj analizi sa Dišanovim (1887) Portretom zamjene (1942), ova teorijska studija je kroz interdisciplinaran pristup pokušala da osvjetli kontinuitet koji stvaralačka ideja ostvaruje kroz proticanje u vremenu, ali i različite učinke, uslovljene identitetom recipijenata i kulturnim obrascima u kojima je situirana. Strategija prerušavanja kao kontaktna tačka dvaju autora problematizuje pitanja samog originala umjetničkog dijela, odnosno fotografije, zatim rodne varijabilnosti i konačno ulogu prerušenog subjekta u javnom prostoru. Bjelina koja je nastala destruktivnom, ikonoklastičkom akcijom na Kocjančičevom portretu anticipirala je pitanje koautorstva, prostora u kontekstu heteropatije i tendencije savremenog društva da kroz mašinsku intervenciju na licu i spektakularne činove, odgodi svoju prolaznost. Mogućnošću da falsifikuje pojedince, narode i istoriju, fotografija nam kroz fantazmatična prerušavanja i identitete drugih, otvara prostor za igru bez odgovornosti. U tom procesu, javno lice spektakla, kao instrument advertajzinga, konvertuje svoju vrijednost u ekonomski, kulturni i društveni kapital, podešavajući ljude za elitne društvene klase, dajući im snagu superiornih i dominantnih lica. Mašinizovani pogled novog svjetskog poretka u onom Viriliovom smislu, zapravo je pogled medija što oblikuje naše identitete, čineći nas fotografijom sudbine u kojoj smo objektivizirani tehnologijom i njenim desturuktivnim činovima kao krajnjom tačkom konformističke egzistencije, kada u ime kulture, prevlast nad porijeklom, brutalno, bez milosti, preuzima mašina.
Reference
*** (1999) Novo čitanje ikone [zbornik tekstova]. Beograd: Geopoetika
*** (1992) Smrt, nasilje i seksualnost. Beograd: Plato
Argan, Đ.K., Oliva, A.B. (2005) Moderna umetnost 1770-1970-2000. Beograd: Clio, knj. 1
Arsić, B., ur. (2000) Žene, slike, izmišljaji. Beograd: Centar za ženske studije
Batler, D. (2001) Tela koja nešto znače - o diskurzivnim granicama 'pola'. Beograd: Samizdat B92
Bodrijar, Ž. (1994) O zavođenju. Priština: Grigorije Božović
Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo - rasprava o televizijskom novinarstvu. Beograd: Clio
Duda, D. (2001) Nadziranje značenja: Šta je kultura u kulturnim studijama?. Reč, Beograd, br. 64. 10, Tekstovi (kopirani fragmenti i elektronska baza)
Eko, U. (2001) Kultura, informacije, komunikacije. Beograd: Nolit
Fabijeti, U., Maligeti, R., Matera, V. (2002) Uvod u antropologiju - od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Frojd, S. (1970) Nova predavanja za uvođenje u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska, vol. 8, str. 190
Hajd, Dž., Delametr, Dž. (2002) Esencijalizam nasuprot socijalnom konstrukcionizmu u proučavanju ljudske seksualnosti. Reč, Beograd, br. 67. 13
Hol, S. (2001) Kome treba 'identitet'?. Reč, (64, 10): 215-233
Jakovljević, B. (2001) Prostrelne rane diskursa - premetanje performativa Judith Butler. Reč, Beograd, br. 64.8
Jevremović, P. (2000) Lakan i psihoanaliza. Beograd: Plato
Jovanović, B. (2002) Klopka za dušu. Novi Sad: Stylos
Kadava, E. (2002) Reči svetlosti. Beograd: Beogradski krug
Kandido-Jakšić, M. (2002) Polnost i politika. Beograd: Beogradski krug
Kocjančič, D., Gržinić, M. (2001) Lice - portreti Metelkovcev, 2000/2001. Ljubljana: Forum, katalog za izložbu
Kon, Ž. (2001) Estetika komunikacije. Beograd: Clio
Kordić, R. (1980) Nasilje svakidašnjice. Beograd: Slovo ljubve
Kordić, R. (1994) Subjekt teorijske psihoanalize. Novi Sad: Svetovi
Lakan, Ž. (1983) Spisi. Beograd: Prosveta
Lakan, Ž. (1986) Četiri temeljna pojma psihoanalize. Zagreb: Naprijed
Mačašev-Ambrrose, A. (2003) Marcel Duchamp i queer strategije ravnodušnosti. www.gay-sebia.com/art/2003/03-06-03duchamp
Malić, G. (2001) Slike u srebru. Beograd: Fotogram
Melenhard, Š. (2002) Kategorije seksualnosti. Reč, Beograd, br. 67. 13
Mena, F. (2001) Analitička linija moderne umetnosti figure i ikone. Beograd: Clio
Mršević, Z. (1999) Aristokratkinje, Batšebe i polaznice škole uljudne prostitucije ženski portreti i ženske grupe u slikarskoj zbirci Muzeja lepih umetnosti (Szepmuveszeti Muzeum) u Budimpešti. Pro Femina, 1720, 113-127
Nelson, R.S., Šif, R., ur. (2004) Kritički termini istorije umetnosti. Novi Sad: Svetovi
Obradović, M. (2004) Elita i društvo u Istočnoj Evropi danas. 31.03. www.republika.br., 329
Pajin, D. (1887-1968) Drugi su ti koji umiru - Dišan među besmrtnicima - Povodom 40. godišnjice smrti Marsela Dišana. Likovni život, br. 125/126, god XXI
Slapšak, S. (2001) Ženske ikone XX veka. Zemun: Biblioteka XX vek
Stajn, A. (2002) Tri modela seksualnosti - nagoni, identiteti i prakse. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, vol. 67, str. 171-88
Šeperdson, Č. (2002) Pričanje priča o ljubavi - filozofija, književnost i psiho-analiza. Ženske studije, Beograd, br. 14/15
Šuvaković, M. (1999) Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Todić, M. (2002) Fotografija i slika. Beograd: Cicero
Virilio, P. (2002) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Žižek, S. (2001) Manje ljubavi - više mržnje! - ili, zašto je vredno boriti se za hrišćansko nasleđe. Beograd: Beogradski krug
Žižek, S. (1976) Znak, označitelj, pismo. Beograd, itd: Mladost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.