Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 32, br. 4, str. 771-788
Savremeno doba - uloga pornografske kulture u drobljenju intimnosti
Subotica
Sažetak
Centralni zadatak istraživačkog rada ogleda se u pokušaju definisanja odnosa pornografske kulture i organizacije ljudske intimnosti kao središnje tačke emotivne komunikacije. Jednačina moći kojom pornografska industrija drobi prostore intimnosti ogleda se u tome što agresivnim oglašivačkim taktikama stvara poželjni obrazac seksualnog ponašanja i življenja, mrveći osećaj za stvarnost i stvarne odnose. Iako nisu podvedeni pod negativnim oblicima zabrane karakterističnim za institucionalno funkcionisanje moći, pornografski sadržaji sadrže dovoljnu količinu uticaja kojom menjaju komunikativne kodove, a intimnost rekonfigurišu u sistem (emancipovanog) ropstva željama drugih.
Reference
Abramson, P., Pinkerton, S. (1998) O užitku - razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Balažić, M. (2006) Diskurs globalizacije. Filozofija i društvo, br. 29, str. 131-149
Bodrijar, Ž. (2001) O zavođenju. Priština: Grigorije Božović
Bodrijar, Ž. (1994) Drugo od istoga - habilitacija. Beograd: Lapis
Božović, R. (2002) Za ili protiv pornografije. Psihologija danas, br. 18, str. 28-31
Božović, R. (2007) Poenta. Beograd: Čigoja štampa
Brah-Čajna, J. (2006) Metafizika mesa. Polja, Časopis za književnost i teoriju, br. 437, str. 5-16
Brdar, M. (2005) Uzaludan poziv - sociologija znanja između ideologije i samorefleksije - slučaj Karla Manhajma i Prosvetiteljstva. Novi Sad: Stylos
Brdar, M.M. (2002) Filozofija u Dišanovom pisoaru - postmoderni presek XX-vekovne filozofije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bromberg, H. (2001) Kontradikcije u kiberprostoru. u: Kulture interneta - virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 185-195
Buloh, V. (2004) Seksualni stavovi. Beograd: Fabrika knjiga
Castells, M. (2003) Internet galaksija - razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Castells, M. (2002) Moć identiteta. Zagreb: Golden marketing
Clark, N. (2001) Sunčane naočale koje gledaju unatrag. u: Kiberprostor, kibertijela, cyberpunk - kulture tehnološke tjelesnosti, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 165-195
Delez, Ž., Gatari, F. (1990) Anti-Edip - kapitalizam i shizofrenija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Erić, L. (2004) Leksikon seksualnosti. Beograd: Stubovi kulture
Fabijeti, U., Maligeti, R., Matera, V. (2002) Uvod u antropologiju - od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Friedman, D. (2005) Glava za sebe - kulturna povijest penisa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Fuko, M. (2006) Volja za znanjem - istorija seksualnosti. Loznica: Karpos, I
Godelije, M., Panof, M. (2003) Stvaranje tela. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, 105/106, str. 27-44
Hillis, K. (2001) Geografija oka - tehnologije virtualne stvarnosti. u: Kulture interneta - virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 103-145
Holmberg, C. (1998) Sexualities and popular culture. London: Sage Publications
Iglton, T. (1997) Iluzije postmodernizma. Novi Sad: Svetovi
Jenks, C. (2002) Vizualna kultura. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Jovanović, B. (2002) Tanatoidnost virtuelnog erosa. Psihologija danas, br. 18, str. 28-31
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Koković, D. (2002) Kultura i umetnost. Novi Sad: Akademija umetnosti
Konstantinović, R. (2006) Filozofija palanke. Beograd: Otkrovenje
Kosik, K. (2007) O dilemama suvremene povijesti. Zagreb: Razlog
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Marriott, E. (2003) Man and porn. www.guardian.co.uk/world/2003/nov/08/gender.weekend
Mcnair, B. (2004) Striptiz kultura - seks, mediji i demokratizacija žudnje. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Mesina, S. (2007) Realkore - digitalna porno revolucija. www.zarez.hr/208/temabroja4.html
Milić, A. (2007) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa
Nguyen, D.T., Alexander, J. (2001) Dolazak kiberprostorvremena i kraj političkog poretka. u: Kulture Interneta - virtualni prostori, stvarne povijesti i živuća tijela, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, str. 147-184
Onfre, M. (2007) Moć postojanja - hedonistički manifest. Beograd: Rad
Palja, K. (2002) Seksualne persone. Beograd: Cepter Book World
Poster, M. (2001) Postmoderne virtualnosti, kiberprostor, kibertijela, cyberpunk - kulture tehnološke tjelesnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Pratt, J. (1986) Pornography and everyday life. Theory Culture Society, br. 3, str. 65-89
Primorac, I. (2007) Etika i seks. Beograd: Službeni glasnik
Prost, A., Vensan, Ž. (2004) Istorija privatnog života - od Prvog svetskog rata do naših dana. Beograd: Clio
Ranković, M. (1982) Seksualnost na filmu i pornografija. Beograd: Prosveta
Robins, K. (2001) Kiberprostor i svijet u kojemu živimo. u: Featherstone Mike i Roger Burrows [ur.] Kiberprostor, kibertijela i cyberpunk - kulture tehnološke tjelesnosti, Zagreb: Jesenski i Turk, str. 195-225
Shilling, C. (1997) The body and physical capital, identity and difference. London: Sage Publications, str. 88-93
Stajn, A. (2002) Tri modela seksualnosti - nagoni, identiteti i prakse. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, vol. 67, str. 171-88
Štulhofer, A., Miladinov, K. (2004) Kraj intimnosti? - suvremenost, globalizacija i ljubavne veze. Sociologija, vol. 46, br. 1, str. 1-18
Šušnjić, Đ.J. (1995) Znati i verovati. Beograd: Čigoja štampa
Tasić, V. (2005) Njuškači jabuka. Novi Sad: Svetovi
Tatlić, Š. (2005) Uključenje kao paradigma apolitičkog unutar mašine kapitala. Sarajevo: Odjek, str. 61-71
Tompson, K. (2003) Moralna panika. Beograd: Clio
Vederil, R. (2005) Kolaps kulture. Beograd: Clio
Vidojević, Z.S. (2005) Kuda vodi globalizacija. Beograd: Filip Višnjić
Zlatar, J. (2007) Anthony Giddens - značenje i transformacija intimnosti. Filozofska istraživanja, vol. 27, str. 441-451
Žižek, S. (1996) Metastaze uživanja. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci