Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2019, br. 54, str. 49-61
Korelati životnih navika i posturalnog statusa dece mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresavukicevicveljko9@gmail.com
Sažetak
Sažetak. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 62 ispitanik, uzrasta 7 godina iz Koceljeve (M=31, F=31) sa ciljem doprinosa boljem razumevanju potencijalnih faktora koji se mogu dovesti u vezu sa nastajanjem lošeg telesnog držanja segmenata tela i bolje prevencije među populacijom dece mlađeg školskog uzrasta. Roditelji su popunjavali nestandardizovan upitnik konstruisan za potrebe istraživanja. Rezultati ukazuju da je oko petine ispitanika aktivno svih sedam dana u nedelji po 20-30 minuta, da čak 80.6% koristi računar u svojoj kući u nekom obliku, a najviše vremena vikendomod, 1-2 časa dnevno. Utvrđene su statistički značajne korelacije životnih navika i stanja segmenata posturalnog statusa kod dece muškog i ženskog pola. Prisutna je razvijena svest roditelja o potrebi fizičke aktivnosti kod dece sa narušenim posturalnim poremećajima koji se odnose na ravna stopala i deformitete kičme (kifoza, leva grudna skolioza i kompenzatorna skolioza). Kao indikatori lošeg stanja držanja posturalnih segmenata može se istaći korišćenje računara i zastupljenost gledanja TV-a.
Reference
Adar, B.Z. (2004) Risk factors of prolonged sitting and lack of physical activity in relate to postural deformities, muscles tension and backache among Israeli children: A clinical cross sectional research. Budapest: Semmelweis University
Bogdanović, Z. (2003) Kifotično loše držanje kod učenika V razreda i njihova zavisnost od visine tela. u: Živković D. [ur.] Zbornik radova 'Fis-Komunikacije ', Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 303-306
Dautbašić, S., Bradić, A. (2005) Antropomotorika priručnik. Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Demeši, Č. (2007) Antigravitaciona muskulatura kod posturalnog statusa dece uzrasta 7 i 13 godina. Novi Sad: Medicinski fakultet, Magistarski rad
Gaudreault, N., Arsenault, A., Larivière, C., Deserres, S.J., Rivard, C.H. (2005) Assessment of the paraspinal muscles of subjects presenting an idiopathic scoliosis: An EMG pilot study. BMC Musculoskeletal Disorders, 6(1): 14-14
Kratěnová, J., Žejglicová, K., Malý, M., Filipová, V. (2007) Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic. Journal of School Health, 77(3): 131-137
Maksimović, N., Milošević, Z. (2008) Stil života mladih Vojvodine. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad; Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje grada Novog Sada
Milenković, S. (2000) Utvrđivanje razlika u posturalnom, atropometrijskom i motoričkom prostoru kod učenika III razreda na početku i kraju školske godine. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 1, br. 7, str. 39-48
Penha, P.J., João, S.M.A., Casarotto, R.A., Amino, C.J., Penteado, D.C. (2005) Postural assessment of girls between 7 and 10 years of age. Clinics, 60(1): 9-16
Protić-Gava, B., Bošković, K., Krsmanović, T., Romanov, R. (2009) The relationship between pelvis posture and lower extremities in young schoolchildren. u: Mikalački Milena [ur.] International Scientific Conference Exercise and Quality of life (1st), Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education
Protić-Gava, B., Čokorilo, R., Karanov, B. (2006) Socijalni status roditelja i posturalni status predškolske dece Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Antropoločki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 213-218
Protić-Gava, B., Krneta, Ž. (2010) Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta četiri okruga Vojvodine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 375-383
Standring, S. (2005) Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, 1173-74
Telama, R., Yang, X., Laakso, L., Viikari, J. (1997) Physical activity in childhood and adolescence as predictor of physical activity in young adulthood. American Journal of Preventive Medicine, 13(4): 30182-30182
Wong, H., Hui, J.H.P., Rajan, U., Chia, H. (2005) Idiopathic scoliosis in Singapore schoolchildren: A prevalence study 15 years into the screening program. Spine, 30(10): 1188-1196
Ylikoski, M. (2005) Growth and progression of adolescent idiopathic scoliosis in girls. Journal of Pediatric Orthopaedics B, 14(5): 320-324
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gads54-17818
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Antropol društva Srbije (2018)
Posturalni status dece mlađeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Vukićević Veljko, i dr.

Inovacije u nastavi (2018)
Posturalni status kao faktor planiranja u fizičkom vaspitanju predškolske dece
Maksimović Sava Z., i dr.

Timočki medicinski glasnik (2018)
Zastupljenost posturalnih poremećaja kod dece mlađeg školskog uzrasta
Vukićević Veljko, i dr.

prikaži sve [17]