Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 11-17
Analiza statusa kičmenog stuba u frontalnoj ravni kod adolescenata ruralne i urbane životne sredine
aFakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić, Crna Gora
bVojska Crne Gore
Sažetak
Cilj istraživanja je da se utvrdi frekvencija, veličina, struktura i eventualne razlike u prisutnosti poremećaja na kičmenom stubu u frontalnoj ravni kod dječaka različitih socio-ekonomskih sredina u Crnoj Gori. Programom istraživanja obuhvaćeno je 160 ispitanika muškog pola, od kojih 80 iz urbane i 80 iz ruralne životne sredine, prosječne starosti 13,6 godina. Procjena posturalnog statusa kičmenog stuba izvršena je primjenom više kombinovanih tehnika i metoda mjerenja: metode somatoskopije, metode mjerenja pomoću viska, lenjira i dermografa, testa 'voljne' kontrakcije mišića, testa podizanja ruke na konkavnoj strani tijela, Adamsovog testa i testa položaja u visu (Koturović i Jeričević, 1998; Radisavljević, 2001; Jovović, 2008). Za sve posturalne varijable i njihove varijacije izračunate su distribucije frekvencija prekidnih statističkih serija, a razlike između subuzoraka ispitanika su testirane pomoću hi-kvadrat (χ2) testa. Dobijeni rezultati istraživanja govore da je status kičmenog stuba u frontalnoj ravni znatno ugrožen kod velikog broja ispitanika. Između subuzoraka ispitanika nijesu utvrđene razlike na statistički značajnom nivou. Pokazalo se da daleko najveći procenat devijacija čine funkcionalni poremećaji koji se adekvatnom primjenom tjelesnog tretmana mogu uspješno korigovati.
Reference
Đonović, N., Ilić, M., Damjanov, V., Jovanović, B. (2008) Skolioza kod školske djece na teritoriji grada Kragujevca. Medicinski časopis, 1: 34-38
Fošnarič, S., Smrečnik, I.D. (2007) Physical overburderening of pupils with the weigh of school bags during the period of passing from eight year primary school to nine year primary school. Informatologia, 40: 207-210
Jandrić, S. (2012) Idiopatske skolioze. Medicinski pregled, vol. 65, br. 1-2, str. 35-40
Jovović, V., Čanjak, R. (2012) Učestalost i struktura posturalnih poremećaja kod učenika mlađeg adolescentnog doba u Crnoj Gori. u: Zbornik radova Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka, str. 113-119
Jovović, V., Čanjak, R. (2011) Oscilacije devijacija kičmenog stuba kod školske djece zavisno od uzrasnog doba. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 369-376
Jovović, V. (2008) Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Nikšić: Filozofski fakultet
Jovović, V. (1999) Tjelesni deformiteti adolescenata. Nikšić: Filozofski fakultet - Odsijek za fizičku kulturu
Karaleić, S. (2006) Posturalni status učenika višeg osnovnoškolskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 257-260
Koturović, L., Jeričević, D. (1988) Korektivna gimnastika. Beograd: Sportska knjiga
Krsmanović, C., Krsmanović, R., Mijanović, M., Jakonić, D. (1995) Ocenjivanje pravilnog držanja tela studenata Novosadskog univerziteta. Fizička kultura, Podgorica
Krsmanović, T., Krulanović, R., Andrašić, S. (2010) Posturalni status i antropometrijske karakteristike 20-godišnjih studentkinja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 391-395
Lafond, D., Descarreaux, M., Normand, M.C., Harrison, D.E. (2007) Postural development in school children: A cross-sectional study. Retrieved february 23, 2007, from http://www.chiroandosteo.eom/content/15/l/l
Paušić, J., Kujundžić, H., Mihalj, N. (2009) Povezanost bolnog sindroma kralježnice i težine školske torbe u djece razredne nastave. u: Zbornik radova 18. Ljetnje škole kineziologa Republike Hrvatske, 207-213
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Ţivković, D. (1998) Teorija i metodika korektivne gimnastike. Niš: SIA
Velitčenko, K.V. (1993) Fizkul'tura bez travm. Moskva: Biblioteka učitelja fizičeskoj kuljturi
Watson, K.D., Papageorgiou, A.C., Jones, G.T., Taylor, S., Symmons, D.P.M., Silman, A.J., Macfarlane, G.J. (2002) Low back pain in schoolchildren: occurrence and characteristics. Pain, 97(1-2): 87-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449011J
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.