Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 1, str. 102-121
Rat u središtu političkog - aktuelnost Šmitovog pogleda na rat
aGeneralštab Vojske Srbije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cGeneralštab Vojske Srbije, Komanda RV i PVO, 204. vazduhoplovna brigada

e-adresasrdjan.starcevic@vs.rs, ilijasbm@ptt.rs
Sažetak
Ovaj rad predstavlja osvrt na teorijska razmatranja Karla Šmita o pojmu političkog. Šmitova teorija političkog izrasta na razlikovanju prijatelj - neprijatelj koji ovaj autor smatra specfično političkim razlikovanjem na koje se mogu svesti sva politička delovanja i to nezavisno u odnosu na druga relativno samostalna područja ljudskog mišljenja i delovanja. Ova teorija u svom jezgru ima političku borbu i mogućnost rata kao krajnji intenzitet te borbe. Šmitova razmatranja o ratu zanimljiva su i aktuelna i danas, trideset godina posle njegove smrti, a njegovi naučni radovi - među kojima i oni objavljivani pre Drugog svetskog rata - svedoče o dubokom promišljanju suštine rata i zrelim, ponegde i vizionarskim sagledavanjima njegovih metamorfoza, od religijskih ratova i pravno ograničenog rata novovekovnih evropskih država, preko ekonomski motivisanih ratova i ratova za imperijalističku ekspanziju, do hladnog rata i stanja ne-rata. Šmitovo naglašavanje licemernosti ideologije liberalizma koja je sklona da rat pravda kao 'rat u ime čovečanstva' i da termin rat zamenjuje različitim eufemizmima, a istovremeno ga, zapravo, dehumanizuje, i danas se može upotrebiti kao jedan od najutemeljenijih 'udaraca zdesna' na neoliberalne koncepte uređenja sveta. Obasjana mračnom svetlošću spoznaje o političkom i egzistencijalnom zlu, ponovo donetom na krilima intervencija, ovoga puta onim kojima su srušene sekularne diktature u Severnoj Africi i na Bliskom istoku i umesto njih promovisani komplikovani i, po svemu sudeći, dugotrajni ratni sukobi i politička nestabilnost, Šmitova teorijska razmatranja dobila su novi značaj.
Reference
*** (2001) Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari. Beograd: Filip Višnjić
Arent, H. (2002) O nasilju. Beograd: Alexandria Press
dal Robert, A. (1997) Poliarhija - participacija i opozicija. Beograd: Filip Višnjić
de Mestr, Ž. (2001) Spisi o revoluciji, sa studijom Emila Siorana. Čačak: Gradac
Heraklit (2002) Fragmenti. Nova Pazova: Bonart
Hobs, T. (2006) Čovek i građanin. Beograd: Hedone
Hobs, T. (1991) Levijatan. Niš: Gradina, knjiga I
Kajtez, I. (2012) Mudrost i mač - filozofi o tajnama mira i rata. Beograd: MC Odbrana
Klauzevic, K.F. (1939) O ratu. Beograd: Geca Kon
Mićunović, D.M. (1997) Socijalna filozofija - ogledi. Beograd: Filip Višnjić
Milošević, N. (2004) Najlepši eseji Nikole Miloševića. Beograd: Prosveta
Minkler, H. (2009) Imperije, logika vladavine svetom - od starog Rima do Sjedinjenih Država. Beograd: Albatros plus
Mitrović, A. (2004) Vreme netrpeljivih. Podgorica: CID, treće izdanje
Pejn, T. (1987) Prava čoveka. Beograd: Filip Višnjić
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Šušnjić, Đ. (1994) Dijalog i tolerancija. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1601102S
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka