Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 1, str. 19-49
Značaj pojedinih indikatora poslovanja određenim grupama analitičara
Vojvođanska banka NBG Group, Sombor

e-adresavule.sombor@gmail.com
Sažetak
Finansijski izveštaji su skup informacija o finansijskom položaju preduzeća i o uspešnosti poslovanja preduzeća, kao i informacija o novčanim tokovima i promenama na kapitalu. Svi ovi izveštaji definisani su u jednu zaokruženu celinu u određenom vremenskom periodu, a kod nas su zakonski regulisani u periodu od godinu dana. Predmet istraživanja u ovom radu je da se na osnovu analize poslovanja definiše značaj pojedinih indikatora poslovanja određenim grupama analitičara koji sa raznih aspekata mogu biti zainteresovani za poslovanje određenog privrednog društva. Finansijska analiza je urađena na studiji slučaja 'Signal' d. o. o. Sombor za period 2008-2012. godine.2 Na osnovu izvršene finansijske analize preduzeća, određeni su indikatori poslovanja koji su od značaja za određene grupe analitičara kao što su: vlasnici preduzeća, menadžment preduzeća, poslovni partneri, poslovne banke i država, a pre svega poreska uprava. U toku istraživanja, korišćene su sledeće metode: metoda analize, metoda sinteze i studija slučaja.
Reference
Besley, S., Brigham, E. (2009) Principles of finance. Mason: South-western Cengage, 4th ed
Brigham, E.F., Houston, J.F. (2007) Fundamentals of Financial Management. Mason: Thomson South-Western
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2010) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Zagreb: Mate
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M.J.R. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Veselinović, B., Drobnjaković, M. (2012) Racio analiza sektora telekomunikacija u Srbiji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 5, br. 4, str. 31-48
Veselinović, B., Vunjak, N. (2011) Poslovne finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp1401019V
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci