Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, br. 1, str. 22-37
Savremeni načini trgovanja opcijama kao izvedenim hartijama od vrednosti
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresamilos.dragosavac@vps.ns.ac.rs
Ključne reči: opcija; finansijski derivati; izvedene hartije od vrednosti; opciona premija; strategije opcija
Sažetak
Učesnici na finansijskim tržištima u današnje vreme susreću se sa velikim brojem finansijskih rizika. Postavlja se pitanje - koje mere i instrumente treba upotrebiti, kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru. Jedan od vidova zaštite predstavljaju opcije. Opcije predstavljaju izvedene hartije od vrednosti, tačnije finansijske derivate, koje možemo upotrebljavati za zaštitu od rizika pri trgovanju. Razlog zbog koga se izlažemo riziku je zarada. Obično se koriste za hedžiranje cenovnog rizika, gde je reč o posedovanju prava na prodaju i prava na kupovinu određene imovine, po unapred utvrđenoj fiksnoj ceni koja se odnosi na određeni datum u budućnosti. Na taj način se ostvaruje zaštita od neželjenih promena cena u budućnosti. Kao što sam naziv kaže, opcija predstavlja izbor, gde sam vlasnik odlučuje da li će opcija biti iskorištena ili ne. Taj izbor nije besplatan, jer se u slučaju neizvršenja plaća premija osiguranja od mogućeg finansijskog rizika. Mnoge hartije od vrednosti koje izdaju preduzeća sadrže opciju.
Reference
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2007) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Foley, B.J. (1998) Tržište kapitala. Zagreb: Mate
Fontanills, G. (2005) The options course. New Jersey: Wiley trading
Kolb, R. (1995) Understanding options. Toronto: Wiley trading
Nuhović, Z., ur. (2007) Poslovne finansije. Sarajevo: Svjetlost
Rovčanin, A. (2006) Upravljanje finansijama. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Šoškić, D. (2010) Hartijie od vrednosti. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Vunjak, N., Kovačević, L. (2009) Finansijska tržišta i berze. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1301022D
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ekon: teor praks (2011)
Makroekonomski faktori u funkciji nastanka berzanskih oscilacija
Mutibarić Jovana, i dr.

Ekon: teor praks (2012)
Komparativna analiza instrumenata zaštite od deviznog rizika
Veselinović Branislav, i dr.

Tehnika (2016)
Korporativno upravljanje kao intelektualna svojina menadžmenta
Rstić Milan J., i dr.

prikaži sve [20]