Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Profil animatora rekreacije u turizmu
nema
Ključne reči: animacija; rekreacija; turizam; ličnost animatora
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi opšteobrazovni profil i osposobljenost animatora za dnevne i večernje programe i priroda povezanosti sposobnosti animatora i programa koje realizuju po hotelima. U ovom istraživanju, kao osnovna metoda, koristila se empirijsko-neeksperimentalna metoda ili tzv. 'servey' metod. Ovom metodom ispitao se profil animatora rekreacije u turizmu u odnosu na programske sadržaje. Ispitivanje profila izvršeno je transverzalno, odnosno ispitivana je populacija animatora u turističkoj sezoni u 'sadašnjoj situaciji', što predstavlja suštinu primene servej metode. Profil animatora je neoficijalno proglašen kao deficitaran. U ovom istraživanju su obuhvaćeni hoteli zemalja iz okruženja (Grčka, Turska, Crna Gora). Prema slobodnoj proceni autora, Grčka je jedna od zemalja u kojoj su izuzetno zastupljeni programi animacije, a samim tim i animatori. Treba napomenuti da animator, kao osoba koja sprovodi aktivnosti ljudi na odmoru, bavi se vođenjem i organizacijom fizičkih aktivnosti, kao procesa vežbanja, kroz primenjene sportske igre ili kroz primenjene sportove u funkciji druženja i šireg konteksta aktivnog stila življenja za koji su se opredelili još prilikom izbora destinacije. Ovo istraživanje je uspelo da pruži doprinos definisanju profila animatora rekreacije u turizmu.
Reference
*** (1969) Enciklopedija leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, knj. 6
Bartoluci, M. (2004) Menadžment u sportu i turizmu. Zagreb
Blagajac, M. (1988) Osnovi sportske rekreacije. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Blagajac, M., Dimitrijević, B., Ivošević, D. (1986) Programirano vežbanje u procesu rada. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Čavlek, N. (1990) Rekreacija u holiday klubu u funkciji kreiranja kvalitetnog turističkog proizvoda. u: Međunarodna naučna konferencija Komiteta za sport i slobodno vreme ICSSPE - UNESCO (3), Rovinj: Partizan
Čomić, Đ. (1990) Psihologija turizma. Beograd: Turistička štampa
Ćesić, J. (1987) Istraživanja marketinga zimskih sportskih centara Genex hoteli. Beograd: Turistička Štampa
de Knop, P. (1990) Recipročan razvoj sporta i turizma. u: Međunarodna naučna konferencija Komiteta za sport i slobodno vreme ICSSPE-UNESCO (3), Rovinj: Partizan
Elaković, S. (1991) Sociologija slobodnog vremena i turizma - fragmenti kritike svakodnevlja. Beograd: Savremena administracija
Grupa autora (1998) Animacija u hotelijerskoj-turističkoj ponudi. Opatija
isecena referenca verovatno
Jovičić, Ž. (1982) Turistička propaganda. Belgrade: Turistička štampa
Jovičić, Ž. (1976) Osnovi turizma. Beograd: Naučna knjiga
Milinković, A. (2003) Sve tajne masaže. Beograd: Udruženje nezavisnih izdavača knjiga
Mitić, D. (2001) Rekreacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Nestoroska, I. (2005) Animacii vo turizmot. Ohrid: Fakultet za turizam i ugostitelstvo
Paten, D. (1997) Uspešan marketing. Beograd: Klio
Ravkin, R. (1989) Animacija u turizmu. Ljubljana-Zagreb: Mladinska knjiga
Relac, M., Bartoluci, M. (1987) Turizam i sportska rekreacija. Zagreb: Informator
Relac, M. (1990) Programi sportske rekreacije kao sadržaj aktivnog odmora u zdravstveno preventivnoj i ekonomskoj funkciji razvoja suvremenog turizma. u: Treća Međunarodna naučna konferencija Komiteta za sport i slobodno vreme ICSSPE - UNESCO, Rovinj: Partizan
Savovski, M., Nikovski, G. (2001) Osnovi na sportskata rekreacija. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij
Spasić, V. (2004) Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja. Beograd: MS Studio
Stojiljković, S., i dr. (2005) Fitness. Beograd: Unagraf
Todorović, A. (1990) Teorije turizma i kulturno-umetničke vrednosti. Beograd: Turistička štampa
Vučković, S., Mikalački, M. (1999) Teorija i metodika rekreacije. Novi Sad: Viša škola za sportske trenere
Živanović, Ž. (1997) Istraživanje rekreacije u godišnjem odmoru - turizmu. Beograd: FFK, radni materijali za internu upotrebu
Živanović, Ž. (1990) Preferencija stavova i potreba učesnika rekreacije u turističkim centrima Srbije. u: Međunarodna naučna konferencija Komiteta za sport i slobodno vreme ICSSPE (3), Rovinj: UNESCO, Partizan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2011.