Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 45  
Back povratak na rezultate
Neki aspekti razvoja zdravstvenog sistema Srbije i Japana
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Zdravstveni sistem predstavlja najvažniji podsistem društva u jednoj zemlji, čiji je osnovni cilj unapređenje i očuvanje zdravlja ljudi. Razvijanje što efikasnijeg i efektivnijeg zdravstvenog sistema je neophodno za uspešan razvoj društva. Tehnološkim i društveno-ekonomskim razvojem podstiče se i razvoj zdravstvenog sistema i isticanja značaja efikasnog menadžmenta u zdravstvu. Komparacijom zdravstvenog sistema Srbije i Japana uočavamo znatnu razliku funkcionisanja ova dva sistema. Stoga je potrebno sagledati konkretne probleme u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji i pronaći odgovarajuće načine za rešavanje tih problema na svim nivoima zdravstvene zaštite, ugledajući se na Japan kao jedan od najboljih svetskih modela zdravstvene zaštite.
Reference
Arnquist, S. (2009) Health care abroad: Japan. New York Times
Babić, V. (2008) Financiranje javnih rashoda u oblasti socijalnog osiguranja. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 99-105
Bjegović-Mikanović, V., Vasić, M., Vuković, D., Janković, J., Jović-Vraneš, A., Santrić-Milicević, M., Terzić-Supić, Z., Hernández-Quevedo, C., World Health Organization (2019) Serbia: health system review. Health Systems in Transition, 21(3)
Blecken, D. (2010) Healthcare report: Japan: Hope for change, campaign Asia-Pacific. 90-91
Britnell, M. (2015) In search of the perfect health system. Macmillan International Higher Education, 17
Damnjanović, R., Vladisavljević, V., Arapović, T. Modeli finansiranja zdravstvenog osiguranja. Beograd, 85
Dragić, M. (2018) Menadžment u zdravstvu. Prijedor: Visoka medicinska škola, 5-6
Evans, D.B., Tandon, A., Murray, C.J., Lauer, J.A. (2000) The comparative efficiency of national health systems in producing health: An analysis of 191 countries. Geneva: World Health Organization
Gajić-Stevanović, M., Dimitrijević, S., Vukša, A., Jovanović, D. (2004) Zdravstveni sistem i potrošnja u Srbiji od 2004 do 2008. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije' Dr Milan Jovanović Batut
Gajić-Stevanović, M., Teodorović, N., Vukša, A., Živković, S. (2008) Uloga i osobine menadžera u strateškoj transformaciji zdravstvenog menadžmenta. Stomatološki glasnik Srbije, vol. 55, br. 4, str. 247-253
Gavrilović, A., Trmčić, S. (2012) Zdravstveno osiguranje u Srbiji - finansijski održiv sistem. u: Međunarodna naučna konferencija, Menadžment. Mladenovac, Srbija, 20-21. April
Ikegami, N., Campbell, J.C. (1999) Health care reform in Japan: The virtues of muddling through: Tops in equality of access, among the lowest in health spending, Japan nevertheless has important problems to solve-gradually. Health Affairs, 18(3), 56-75
Janković, D. (2011) Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite. Škola biznisa, br. 4, str. 69-82
Jovanović, S., Milovanović, S., Mandić, J., Jovović, S. (2015) Sistemi zdravstvene zaštite. Engrami, vol. 37, br. 1, str. 75-82
Kuriyama, S., Hozawa, A., Ohmori, K., Suzuki, Y., Nishino, Y., Fujita, K., Tsubono, Y., Tsuji, I. (2004) Joint impact of health risks on health care charges: 7-year follow-up of National Health Insurance beneficiaries in Japan (the Ohsaki Study). Preventive Medicine, 39(6), 1194-1199
Mićović, P. (2009) Zdravstveni menadžment. Zdravstvena zaštita, vol. 38, br. 5, str. 73-78
Mitrović, M., Gavrilović, A. (2013) Organizacija i menadžment u zdravstvenom sistemu Srbije. FBIM Transactions, 1(2): 145-158
Nomura, H., Nakayama, T. (2005) The Japanese healthcare system. BMJ, 331(7518), 648-649
Popović, A. (2020) Implications of the Fourth Industrial Revolution on sustainable development. Economics of Sustainable Development, vol. 4, br. 1, str. 45-60
Powell, M., Anesaki, M. (2010) Health care in Japan. Routledge
Ruggles, B.M., Xiong, A., Kyle, B. (2019) Healthcare coverage in the US and Japan: A comparison. Nursing, 49(4), 56-60
Sarić, R. (2017) The human population and sustainable development. Economics of Sustainable Development, vol. 1, br. 1, str. 9-17
Simić, I. (2011) Menadžment. Niš: Ekonomski fakultet, 7
Stoiljković, M., Cvijanović, D., Vojnović, B. (2013) Menadžment zadovoljstvom i motivacijom u zdravstvenim ustanovama. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Stošić, S., Rabrenović, M. (2015) Mikroekonomski principi u zdravstvenom sektoru - tražnja za zdravstvenim uslugama u Republici Srbiji. Megatrend revija, vol. 12, br. 3, str. 29-48
Veselinović, P. (2014) Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 2, str. 137-155
Yamada, K., Sato-Mito, N., Nagata, J., Umegaki, K. (2008) Health claim evidence requirements in Japan. Journal of nutrition, 138(6), 1192S-1198S
Yamada, T., Jakovljević, M., Chen, C.C., Ogura, S., Annemans, L. (2014) Comparison of contemporary health economics role: Emerging Eastern European and mature markets of US, Japan and EU. Japan and EU, January 8
Zekić, M., Šegrt, S. (2015) Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na makroekonomski ambijent Republike Srbije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, br. 10, str. 4-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2002152R
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0