Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 45  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 97-107
Obim i visina naknade štete pričinjene motornim vozilom inostrane registracije
Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd, Odsek Blace

e-adresamilica.krulj-mladenovic@vpskp.edu.rs
Ključne reči: naknada štete; motorno vozilo; inostrana registracija; saobraćajna nezgoda; oštećena lica
Sažetak
Ubrzanje dinamike svakodnevnog života i poslovanja, dovode do naglog porasta saobraćajnih nezgoda sa elementom inostranosti i do potrebe stvaranja posebnih pravila za takve specifične situacije. Iz tog razloga nacionalna zakonodavstva većine evropskih zemalja obavezno osiguranje proširuju i na vozila inostrane registracije, kako bi se zaštita oštećenih lica ostvarila što potpunije. U mnogim zakonima predviđeno je da se naknada štete oštećenim licima obezbeđuje, bez obzira da li su oštećeni vozilom domaće ili inostrane registracije.
Reference
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, Beograd, br. 30/96, 57/98, 53/99, 55/99
Čolović, V. (2004) Kritski sporazum - opšta pravila (sistem zelene karte). Evropsko zakonodavstvo, 8/04, str.49
Čolović, V. (2007) Međunarodno osiguranje autoodgovornosti (sistem zelene karte). Beograd
Ćosić, Đ., Stajić, V. (2011) Zeleni karton u funkciji osiguranja motornih vozila u inostranstvu. Zbornih radova Fakulteta tehničkih nauka, 26(9), str. 2138-2141
Dimirijević, P. (1986) Jugoslovensko savetovanje o osiguranju motornih vozila. Osiguranje i privreda, Zagreb, br. 4-5/86, str. 62
Krulj-Mladenović, M. (2015) Obim osiguravajućeg pokrića u obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti automobilista. Fakultet za evropske pravno-političke studije, doktorska disertacija
Miškić, M. (2008) Upravljanje i vođenje zelene karte. Revija za pravo osiguranja, 7, 1-2, str. 74
Pak, J. (2011) Pravo osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Pak, J. (2000) Značaj i uloga garantog fonda u zaštiti žrtava saobraćajnih nezgoda. u: Odgovornost za štetu i naknada štete, Beograd: Glosarijum
Pak, J. (2001) Naknada štete iz saobraćajnih nezgoda koje su pretrpela strana lica. u: Savremeni problemi u osiguranju imovine i lica, Zbornik radova, Palić
Pak, M. (1974) Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika motornih vozila sa elementom inostranosti. Pravni život, br. 11/74
Službeni glasnik Republike Srbije (2009-2013) Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 -odluka US
Šulejić, P. (2001) Pravni problemi osiguranja kod nas. u: Savetovanje Palić, Udruženje za pravo osiguranja Srbije - zbornik radova
Terzić, N.R. (1998) Pogranično osiguranje autoodgovornosti motornih vozila strane registracije. Pravni život, vol. 47, br. 10, str. 1059-1062
Udruženje osiguravača Srbije (2018) Zelena karta. [online] Dostupno na: [Pristupljeno, 01.05.2019.]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bizinfo1901097K
objavljen u SCIndeksu: 16.07.2019.
Creative Commons License 4.0