Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 1, str. 42-61
Finansijska due diligence analiza poslovanja ogranka domaćeg privrednog društva
aEuroAudit, preduzeće za reviziju, računovodstvo, poreski i finansijski konsalting, Beograd
bBeogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresaluka.filipovic@euaudit.com, b.mirjanic@bbs.edu.rs, zivanbajic@gmail.com
Sažetak
U ovom radu izvršena je finansijska analiza - finansijski Due Diligence ogranka domaćeg privrednog društva (u daljem tekstu Ogranka) za period 2012-2017. godine, sa predlogom restruktuiranja putem reorganizacije. Due Diligence ili u prevodu dužna pažnja, predstavlja izraz koji se u anglosaksonskom govornom području, odakle i potiče, koristi za sve vrste dubinske analize. Trenutna korporativna praksa upućuje na to da Due Diligence predstavlja jedan od najvažnijih koraka koji se preduzimaju u procesu prodajne transakcije jednog privrednog društva, kojom se ugovaranje prodaje ili resktruktuiranja u neke druge svrhe procenjuje sa finansijskog, pravnog i tehničkog aspekta. Izvršenom analizom poslovanja Ogranka je utvrđeno da posmatrani subjekt analize u periodu poslovanja koji je obuhvaćen analizom nema zadovoljavajuće finansijske pokazatelje, što ćemo u ovom radu i objasniti. Period analize obuhvata šest poslovnih godina: od 2012. do 2017. godine.
Reference
Gligorić-Vojnović, B. (2007) Poslovne finansije. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron
Härle, D. (1961) Finanzierungsregein und ihre Problematik. Weisbaden
Ivaniš, M. (2012) Finansije preduzeća. Beograd: R & B College
Löffelholz, J. (1977) Repetitorium der Betriebwirtschafts lehre. Weisbaden: Verlag, Gabaier T, 4. Auflage
Mikerević, D. (2005) Strateški finansijski menadžment. Banja Luka: Finrar
Ranković, J. (1971) Finansiranje i finansijska analiza preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, II deo
Ranković, J.M. (1975) Upravljanje finansijama radnih organizacija. Beograd: Zavod za savremenu organizaciju poslovanja
Rodić, J., Filipović, M. (2010) Procena vrednosti preduzeća. Beograd: Asimex
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2007) Teorija i politika bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter, a.d
Rodić, J., Filipović, M. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2001042F
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka