Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 2, str. 67-77
Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet odbrane, Beograd
cVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

e-adresavlada91@gmail.com, milena.knezevic@mod.gov.rs, gorandivac@vsem.edu.rs
Sažetak
Predmet rada predstavlja ugovor o finansijskom lizingu, njegova pravna forma i uticaj na finansiranje preduzeća, kao jedan od alternativnih oblika finansiranja. U ovom radu ćemo dati osnovno pojmovno određenje i istorijski razvoj lizinga. Tu ćemo prikazati primarni oblici lizinga do razvoja savremenog oblika koji se danas koristi. Nakon toga ćemo prikazati vrste lizinga na osnovu kriterijuma za klasifikaciju, od čega ćemo se baviti pravnom prirodom ugovora o finansijskom lizingu kao predmetu ovog rada. Prvenstveno ćemo prikazati osnovne elemente ugovora o lizingu, ono što ga čini specifičnim u odnosu na operativni lizing. Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu kao delu lizing posla ima specifičnosti u domaćoj privredi, odnosno načinu na koji ga je zakonodavac definisao. Nakon toga ćemo u manjem obimu obraditi ekonomsku stranu ugovora o lizingu, odnosno kako ga poslodavac bilansira i računovodstveno evidentira.
Reference
*** (2003-2011) Zakon o finansijskom lizingu. Sl. glasnik RS, br. br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 i dr. Zakoni
Dabić, S.Lj., Jovanović, L. (2013) Poslovno pravo. Beograd: Ekonomski fakultet
Ivaniš, M. (2012) Lizing kao savremeni oblik finansiranja preduzeća. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 5, br. 4, str. 60-72
Karout, H.R. (2006) Financial leasing in Canada. American university of Beirut
Pušara, K. (2000) Međunarodne finansije. Beograd: Verzalpress
Rodić, J., Filipović, M. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola
Savez računovođa i revizora Srbije (2009) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd
Stanković, M., Stanković, S. (2002) Poslovno pravo, Samostalno izdanje autora. Beograd
Stojiljković, S., Stojiljković, D., Guzina, V., Milojević, I., Albaneze, Ž. (2011) REVIZIJA, računovodstvo, finansije, menadžment i pravo. Beograd: DST doo
Sudžuka, E. (2014) Pravna priroda ugovora o zakupu. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 4-6, str. 1-16
Škarić-Jovanović, K. (2016) Finansijsko računovdstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, M. (2005) Kompanijsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Wang, J.G., Yang, J. (2016) Financing without Bank Loans. Singapore: Springer Nature America, Inc
Z.B. (2001) Knjiženje poslovnih promena kod posla lizinga. Privrednik, Beograd, br. 119
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1702067V
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka