Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 187-199
Uticaj investicija sa fiksnim prihodom na razvoj preduzetništva
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresas.becirovic@uninp.edu.rs, s.plojovic@uninp.edu.rs, e.ujkanovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: novac; kamata; vremenska vrednost novca; kamata na kamatu; preduzetništvo
Sažetak
Ovaj rad nastoji da analizira uticaj troškova finansiranja na način privređivanja, konkretno preduzetništva. Jedan od glavnih ciljeva u finansijama jeste minimiziranje troškova finansiranja, tj. svih eksplicitnih i implicitnih troškova za prikupljanje kapitala. S druge strane, investitori žele da imaju što veći prihod od svojeg uloženog novca. Poznato je da investitori analiziraju oportunitetne troškove kod upoređivanja raznih investicionih alternativa. Zbog vremenske vrednosti novca, kompanije, nezavisno od toga da li su finansirane sopstvenim ili tuđim sredstvima, moraju zaraditi minimalnu dobit. Ali, koje posledice ima ovakva metodologija na potraživače za novac? Kako ovakav način finansiranja utiče na strukturu privrede? Da li ovaj sistem ide više u prilog velikim kompanijama ili malim preduzećima i preduzetnicima? Na ova pitanja želimo da odgovorimo u ovom radu.
Reference
Akerlof, G.A., Shiller, R.J. (2009) Animal spirits: How human psychology drives the economy and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press
Creutz, H. (1997) Das Geldsyndrom. Berlin: Ullstein Taschenbuch
Diwany, E.T. (1997) Entropy and interest. Preuzeto 13. avgusta 2009. sa sajta http://www.islamicfinance.com/item3_f.htm
Diwany, T. (1997) Discounting and pollution. www.islamic-finance.com/item4_f.htm
Ehrhardt, M., Brigham, E. (2002) Corporate finance: A focused approach. Western Educational Publishing
El-Gamal, M.A. (2001) An economic explication of the prohibition of gharar in classical islamic jurisprudence. 02. maj 2001, Preuzeto 18. aprila 2009. sa sajta http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/gharar.pdf
Kahneman, D., Tversky, A. (1979) Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 2, 263-291
Kocherlakota, N.R. (1996) The equity premium: It's still a puzzle. Journal of Economic Literature, 34 (1): 42-71
Mehra, R., Prescott, E. (1985) The equity premium: A puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2): 145
Mehra, R., Prescott, E.C. (2003) The equity premium puzzle in retrospect. u: Constantinides G.M., Harris M., Stulz R. [ur.] Handbook of the Economics of Finance, Amsterdam: North Holland, str. 889-938
Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, J.D. (2003) Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill
Shiller, R. (2000) Irrational exuberance. Princeton, NJ: Princeton University Press
Shiller, R.J. (1998) Human behavior and the efficiency of the financial system. feb. 11. feb. 2011. http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d11b/d1172.pdf
Tversky, A., Kahneman, D. (1992) Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5:297-323
Wöhe, G. (2000) Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Vahlen
Živković, Ž., Živković, D. (2011) Determinants of entrepreneurial activities in Serbia. Preuzeto 16. septembra 2011., fbm.uni-ruse.bg/jei/Issue-9-2009/3edited_article_serbia_dragana.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2013)
Izazovi kod osnivanja islamskih banaka
Bećirović Suad, i dr.

Psihologija (2007)
Odlučivanje u uslovima rizika i teorija izgleda
Milićević Aleksandar, i dr.

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Kognitivne pristrasnosti u pravnoj oblasti - mesto susreta pravne i biheviorističke nauke
Mojašević Aleksandar S., i dr.

prikaži sve [36]