Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Komunikacija berze sa ciljnim grupama javnosti
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
bBeogradska berza, Beograd

e-adresakostic.milica@fon.bg.ac.rs
Ključne reči: berza; komunikacija; javnost; ciljne grupe
Sažetak
U vreme kada vrednost pojedinačnih kompanija na berzi ne određuju više samo njihova stalna imovina i istorijski rezultati poslovanja, iskrena i pravilna komunikacija sa investitorima sve više opredeljuje uspešnost i kretanje cena akcija na tržištu kapitala. Za razliku od razvijenih evropskih ekonomija, gde je koncept akcionarstva poznat već nekoliko decenija, na srpskom tržištu kapitala potrebno je uložiti napore u dodatnu edukaciju i izdavalaca hartija od vrednosti i akcionara i budućih investitora. Nastup berze prema javnosti i specifično, prema investicionoj javnosti, stoga predstavlja oblast čijim unapređenjem se mogu postići koristi kako za samu instituciju, tako i za pojedinačna akcionarska društva, ali i privredu u celini.
Reference
FEAS: Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (2005) FEAS round table for media materials. FEAS
FIBV-Federation Internationale des Bourses de Valerus (1994) Communication Strategy Key to Stock Exchange Success. FIBV
Filipović, V., Kostić-Stanković, M. (2011) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet oorganizacionih nauka
Marcus, B.W., Wallace, S.L. (1997) New dimensions in investor relations: Competing for capital in the 21st century. John Wiley & Sons
Nedeljković, N. (2010) Alati za odnose sa investitorima. Beograd: Beogradska berza
Živković, J. (2007) Marketing u finansijama i berzanskom poslovanju. Beograd: Beogradska berza
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Kultura (2013)
Onlajn odnosi s javnošću
Vučenović Tamara

Tekstilna industrija (2010)
Podrška odnosa s javnošću inicijativi za formiranje klastera tekstila u Arilju
Cvijović Nataša, i dr.

Vojno delo (2016)
Proces odnosa sa javnošću u sistemu odbrane
Stošić Miloš M.

prikaži sve [14]