Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 24, br. 3-4, str. 129-133
Energetika u poljoprivredi - kulturni obrazac kao kamen spoticanja ili vetar u leđa
aAcademy of Technical Vocational Education Belgrade, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresarlecic@tehnikum.edu.rs
Ključne reči: kulturni obrazac; energetika u poljoprivredi; konkurentnost; efektivnost
Sažetak
Konkurentnost je ključna pretpostavka povećanja blagostanja bilo koje zemlje. Srbija se, posmatrano poslednjih desetak godin, ne može pohvaliti visokim nivoom konkurentnosti. Ono što posebno zabrinjava je da se na vrhu liste predloga Svetskog ekonomskog foruma (WEF) za unapređenje konkurentnosti Srbije nalaze inovacije, naglašavajući da vrednosti faktora inovativnosti i poslovne sofisticiranosti ukazuju da Srbija u ovom subindeksu konkurentnosti zaostaje čak i u odnosu na zemlje EU koje ostvaruju najniže vrednosti ovog indikatora. Zastupajući stav da je održivi razvoj sinergetski efekat i zajednički imenitelj energetike, poljoprivrede i ekologije, da je stanje resursa vezanih za energetiku i poljoprivredu u Srbiji bolje od njihove efektivnosti, pa samim tim i efektivnosti koju bi mogla da dostigne,u razvojnu jednačinu će biti uvedena kultura, pri čemu će razlozi ovakvog stanja stvari biti sagledani kroz optiku vladajućeg kulturnog obrasca Srbije. Kulturni obraci koji karakterišu srpsku kulturu su: visoka distanca moći, visoko izbegavanje neizvesnosti, kolektivizam, ženske vrednosti i kratkoročna perspektiva. Kakve implikacije izazivaju ovakve osobenosti srpskog kulturnog obrasca? Koje negativne aspekte imaju na razvoj i njegove efekte. Da li određene dimenzije kulture mogu da potpomognu razvojne potencijale? Ovo su samo neka od pitanja kojima je neophodna stručna rasprava.
Reference
Babić, L. (2017) Modern science is based on ignorance. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 1, str. 1-4
Benedict, R. (1935) Patterns of Culture. Boston: Houghton, Mifflin Company
Daglas, M., Nej, S. (2003) Osobe koje nedostaju - kritika društvenih nauka. Beograd: Samizdat B92
Dobrijević, G. (2011) Poslovno komuniciranje i pregovaranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Dragin, A. (2015) Kultura i komunikacija. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Fej, B. (2002) Da li nas naša kultura ili društvo čine onim što jesmo. u: Divjak S. [ur.] Nacija, kultura i građanstvo, Beograd: Službeni glasnik, 67-87
Geertz, C. (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books
Georgescu-Roegen, N. (1971) The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, MA-London, England: Harvard University Press
Hercigonja, Z. (2017) Utjecaj kulture na međunarodno poslovanje. Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, No. 3-4, 171-180
Hofstede, G. (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw Hill
Hofstede, G. (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
Hofstede, G. (2003) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA-London: Sage Publications
Hougor, A.K. (2018) Nordijska formula - zaštita životne sredine i ekonomskog rasta. Magazin Energetskog Portala, Intervju ambasadora Danske, 11: 14-22
Matejić, V. (2009) Institucionalni sistem i efektivnost istraživačkog sistema Srbije - značaj za razvoj i tekuće stanje. u: Zbornik radova XVI naučnog skupa - Tehnologija, kultura i razvoj, Subotica, Beograd, Udruženje 'Tehnologija i društvo', 16, str. 32-40
Mojić, D. (2010) Kultura i organizacije - uticaj kulturnih pretpostavki, verovanja i vrednosti na organizacione strukture, sisteme i procese. Beograd: Čigoja štampa
Mojić, D. (2009) O mogućnostima i dometima empirijskih istraživanja kulture i njihovom značaju za proučavanje organizacija. Sociologija, vol. 51, br. 2, str. 205-212
Mucchielli, A. (1986) L'Identite. Paris: Presses Universitairs de France
Mujičić, V., Puškarica, K., Radonjić, I. (2007) O prednostima periferije - pozicioniranje Srbije na putu ka Evropskoj uniji oslanjanjem na sopstvene slabosti. u: Zbornik radova XIV naučnog skupa - Tehnologija, kultura i razvoj, Beograd, 99-106
Nikolić, S., Bukurov, M., Erić, D., Stanković, J. (2016) Mergers and acquisitions in the reflection of soap bubbles. Tehnicki vjesnik / Technical Gazette, 23(6): 1330-3651
Nikolić, S., Miladinović, S. (2012) Customized Consumer and Consumer Innovator in the Light of Social Capital and Dominant Cultural Pattern. u: International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe (MCP-CE), University of Novi Sad, 170-174
Orboi, D.M., Băneş, A., Petroman, C. (2017) Social issues on consumer attitudes towards organic food products. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 4, str. 219-221
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2008) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Šapić, S., Erić, J., Stojanović-Aleksić, V. (2009) Uticaj organizacione i nacionalne kulture na prihvatanje organizacionih promena - istraživanje u srpskim preduzećima. Sociologija, vol. 51, br. 4, str. 399-422
World Economic Forum (WEF) (2008-2009) Global Competitiveness Report. Geneva
World Economic Forum (WEF) (2016-2017) Global Competitiveness Report. Geneva
World Economic Forum (WEF) (2008-2017) Global Competitiveness Report. Geneva
World Economic Forum (WEF) (2018-2019) Global Competitiveness Report. Geneva
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-30827
primljen: 12.02.2021.
prihvaćen: 18.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.