Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 5, br. 2, str. 19-27
Upravljanje znanjem, informacijama i organizacionim promenama
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bnema

e-adresanikolic2206@gmail.com, tamara.vesic@live.com, mihajlovicp@ptt.rs
Sažetak
U savremenom poslovnom okruženju naglašene tržišne dinamike i otežanih uslova privređivanja, profesionalni život saradnika se neretko smatra važnijim od privatnog. Organizacije sve češće očekuju od svojih zaposlenih, a naročito od menadžera, da zanemare svoje privatne obaveze i budu isključivo posvećeni organizaciji i njenom uspehu. U tom smislu, naročito na udaru je menadžerska populacija, koja je sve više ,,rastrzana' i pred dilemom kako odgovoriti zahtevima posla, bez zanemarivanja ostalih sfera života. Cilj ovog rada je prikaz konceptualnih i teorijskih pitanja koja se tiču povezanosti stilova upravljanja znanjem, informacijama i organizacionih promena, životnih i profesionalnih stilova menadžera i stresa na radu, u koje spadaju definisanje navedenih pojmova i njihovo razgraničavanje od srodnih pojmova. Informacije postaju polazna osnova, ulaz za razumevanje i rešavanje problema u poslovanju, kao i pri razmatranju mogućnosti za unapređivanje ili inoviranje poslovanja. U uslovima brzih promena na globalnom tržištu, kompanije moraju da budu fleksibilne i dinamične. To nameće potrebu za velikim brojem kontakata i transakcija sa okruženjem, što pak podrazumeva postojanje velike količine podataka i informacija, koje treba prikupiti i analizirati.
Reference
Đorđević, T. (1979) Teorija informacija i teorija masovnih komunikacija. Partizanska knjiga, p. 111
Gordon, J., Jeannette, V. (2001) The learning revolution: To change the way the world learns. Network Educational Press, pp. 93
Jacques, G. (1998) Obrazovanje i mediji. Clio, pp. 80
Marković-Blagojević, M., Mikarić, B., Trajković, D. (2014) Kompjuterski sistemi kao podrška odlučivanju. Trendovi u poslovanju, vol. 2, br. 2, str. 33-42
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2002) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
South, W. (2014) Management. United States: Cengage Learning, pp. 241
Štambuk, V. (1998) Kibernatika informatika internet - sociopolitikološka teorija informacijskog upravljanja. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, pp. 118
Živadinović, J., Medić, Z. (2016) Menadžment informacionih Sistema. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, pp. 78
Živadinović, J., Medić, Z., Skorup, A. (2016) Poslovna informartika. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, pp. 159
Živadinović, J., Medić, Z., Marković-Blagojević, M. (2015) Effort assessment in the development of information systems projects. International Review, vol. , br. 3-4, str. 50-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1702019N
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci