Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 7 od 103  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 66, br. 2, str. 239-258
Samostalni rad dece i učenika u oblasti upoznavanja i razumevanja sveta i nastavi prirode i društva
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresazorica.kovacevic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
Istraživanja u svetu pokazuju da je jedan od ključnih problema obrazovanja osposobljenost učenika da samostalno izaberu, kombinuju i koordiniraju različite strategije učenja i da ih upotrebe na efikasan način. Da bi pojedinac bio u stanju da prilagođava strategije učenja samom kontekstu učenja, on najpre mora njima ovladati. To podrazumeva kreiranje uslova u v aspitno-obrazovnoj praksi koji omogućavaju deci i učenicima samostalno praktikovanje određenih akademskih veština u skladu s njihovim iskustvom, odnosno već ovladanim veštinama, i prirodom sadržaja koji se uči. U ovom radu predstavljeni su rezultati istraživanja koje je imalo za cilj ispitivanje zastupljenosti, kvaliteta i prirode samostalnog rada dece od pet do 10 godina u oblasti upoznavanja i razumevanja sveta i nastave prirode i društva. Za realizaciju ovog istraživanja korišćena je deskriptivna metoda sa sistematskim posmatranjem kao istraživačkom tehnikom. Predstavljeni rezultati istraživanja pokazuju da je nedovoljno aktivnosti koje na adekvatan način mogu podržati osposobljavanje dece i učenika za samostalni rad i učenje, da zastupljenost aktivnosti koje karakteriše viši stepen samostalnosti dece i učenika u učenju sa svakim starijim uzrastom opada i da priroda samostalnih aktivnosti dece i učenika nije primerena prirodi sadržaja učenja.
Reference
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 3
*** (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Službeni glasnik Republike Srbije, Prosvetni glasnik, br. 14
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2012) Strategija obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 107
Bandura, A. (1993) Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28(2): 117-148
Blagdanić, S. (2014) Istorijski sadržaji u nastavi prirode i društva. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet
Boekaerts, M. (1999) Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research, 31(6): 445-457
Bognar, L., Matijević, M. (2005) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Bruner, Dž. (1988) Proces obrazovanja. Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije, II sveska, str. 33-79
de Zan, I. (2005) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Delor, Ž. (1996) Obrazovanje skrivena riznica. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Đorđević, J. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet
Effeney, G., Carroll, A., Bahr, N. (2013) Self-regulated learning: Key strategies and their sources in a sample of adolescent males. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, Vol. 13, 58-74
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje II. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Kiper, H., Mischke, W. (2008) Uvod u opću didaktiku. Zagreb: Educa
Klafki, W. (1994) Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti o odgoju. Zagreb: Educa, str. 15-33
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Jagodina: Univerzitet u Kragujevcu - Učiteljski fakultet
Martinek, D., Hofmann, F., Kipman, U. (2016) Academic self-regulation as a function of age: the mediating role of autonomy support and differentiation in school. Social Psychology of Education, 19(4): 729-748
Mirkov, S. (2007) Samoregulacija u učenju - primena strategija i uloga orijentacija na ciljeve. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 309-328
Montalvo, F.T., Torres, M.C.G. (2004) Self-regulated learning: Current and future directions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Vol. 2, No. 1, 1-34
Pavlović, B.D., Krnjaja, Ž. (2014) Osnove programa kao dimenzija kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. https://www.researchgate.net/publication/267040432, 31. maja 2016
Pešić, M. (1985) Motivacija predškolske dece za učenje. Beograd: Novinska organizacija
Pešić, M. (1989) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada u dečjim vrtićima. Predškolsko dete, god. 19, br. 2, 5-12
Pešikan, A., Antić, S. (2012) Učenje i razvoj na ranim uzrastima. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 85-111
Pešikan, A. (2013) Nastava. Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, str. 101-127
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Pintrich, P.R. (1999) The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6): 459-470
Pintrich, P.R., de Groot, E.V. (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1): 33-40
Poljak, V. (1982) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Riveiro, J.M.S., Cabanach, G.R., Arias, V.A. (2001) Multiple-goal pursuit and its relation to cognitive, self-regulatory and motivational strategies. British Journal of Educational Psychology, Vol. 71, No. 4, 561-572
Schulz, W. (1994) Didaktika kao teorija poučavanja. Zagreb: Educa, str. 37-57
Schunk, D.H., Zimmerman, B.J. (1997) Social origins of self-regulatory competence. Educational Psychologist, 32(4): 195-208
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Vermunt, J.D. (1998) The regulation of constructive learning processes. British Journal of Educational Psychology, 68(2): 149-171
Vigotski, L.S. (1996) Dečja psihologija - sabrana dela IV. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vigotski, L.S. (1988) Istorijski razvoj ponašanja čoveka. Beograd: Savez društava psihologa SR Srbije, str. 39-46
Vilotijević, M. (1999) Didaktika 3 - organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Young, M.R. (2005) The Motivational Effects of the Classroom Environment in Facilitating Self-Regulated Learning. Journal of Marketing Education, 27(1): 25-40
Zimmerman, B.J. (2008) Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal, 45(1): 166-183
Žderić, M., Cekuš, G., Malešević, J., Grdinić, B. (1996) Metodika nastave prirode i društva. Novi Sad: Todor
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1702239K
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2017.
Creative Commons License 4.0