Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 103  
Back povratak na rezultate
Odnos učitelja prema poteškoćama u usvajanju sadržaja iz geografske nauke
Osnovna škola 'Dubrava', Knjaževac

e-adresacentarylne@neobee.net
Sažetak
Iz nastavnih sadržaja nastavnih predmeta Svet oko nas i Priroda i društvo izdvojeni su geografski sadržaji kao celina koja je ispitivana. Ovi sadržaji podeljeni su, u skladu sa podelom same geografske nauke, na: fizičko-geografske, društveno-geografske, regionalno-geografske i kartografske sadržaje. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje mišljenja učitelja o tome da li sagledavaju specifičnosti pojedinih grupa sadržaja unutar geografskih sadržaja i utvrđivanje koji su od tih sadržaja učenicima 'najteži' u procesu realizacije. Sprovedeno je sistematsko neeksperimentalno istraživanje na jednostavnom slučajnom uzorku učitelja koji izvode nastavu u mlađim razredima osnovne škole sa ukupno 216 ispitanika. Korišćena je metoda analize pedagoške teorije i prakse i deskriptivna metoda. Primenjena je tehnika anketiranja i konstruisan je poseban upitnik sastavljen od 24 ajtema u formi petostepene skale procene Likertovog tipa. Dobijeni rezultati ukazuju da postoje razlike u težini usvajanja ovih sadržaja, odnosno da ne predstavljaju svi geografski sadržaji istu poteškoću učenicima u nastavnom procesu. Izdvojeni su kartografski sadržaji kao najteži jer polaze od kartografskih znakova koji su apstrakcije višeg reda, a istovremeno je postupak njihove obrade veoma skraćen u odnosu na postupak preporučen u metodici.
Reference
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-2
*** (2004/2011) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11
*** (2005-2011) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11
*** (2006/2011) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, br. 3/06, 15/06 i 2/08, 3/11, 7/11
Avramović, Z. (2007) Znanje, neznanje i pogrešno znanje u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 1, str. 69-85
Bogičević, D. (2010) Praktikum iz didaktike. Leposavić: Učiteljski fakultet Leposavić
de Zan, I. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Đorđević, M., Ničković, R. (1990) Pedagogija. Niš: Prosveta
Janjušević, M. (1948) Metodika nastave Zemljopisa u osnovnoj školi. Beograd: Prosveta
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Jagodina: Učiteljski fakultet
Mićanović, M. (2005) Savremeni pristup realizaciji geografskih sadržaja u osnovnoj školi. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 9-10, str. 748-755
Milojević, A., Marković, E., Milojković, S. (2011) Virtuelni prostor i obrazovanje. Zbornik radova Učitljskog fakulteta u Leposaviću, br. 5, 27-36
Mužić, V. (1986) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Svjetlost
Rudić, V.B. (1982) Metodika nastave geografije. Beograd: Naučna knjiga
Sekulović, V. (1981) Metodika nastave geografije u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stanimirović, B., Anđelković, S. (2003) Metodika nastave prirode i društva - izbor tekstova. Vranje: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1408269R
objavljen u SCIndeksu: 10.05.2015.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2016)
Nastava prirode i društva i perceptivne sposobnosti učenika različitog pola
Radivojević Dejan, i dr.

God Učit fak Vranje (2014)
Primena egzemplarne nastave u okviru predmeta prirode i društva
Mitić Ljiljana, i dr.

God Učit fak Vranje (2014)
Korelacija nastavnih predmeta Svet oko nas i Srpski jezik u I razredu osnovne škole
Spasić-Stošić Ana

prikaži sve [102]