Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 1-2, str. 189-202
Ključni izazovi pred sistemom obrazovanja u Srbiji
Belgrade Business School, Economics Institute
Sažetak
Četvrta industrijska revolucija dovodi do ubrzane transformacije ekonomija i društava na globalnom nivou. Menjaju se načini proizvodnje, potrošnje, pružanja usluga, komunikacija. Zahtevi tržišta rada se dramatično menjaju. Nastaju nova zanimanja i nestaju postojeća. Sve to otvara nove mogućnosti, podiže produktivnost rada, podstiče rast, ali da bi se iskoristili pozitivni efekti promena, neophodno je značajno investiranje u humani kapital, u razvoj znanja i veština populacije. Imajući u vidu dinamiku promena, postoji visok stepen neizvesnosti o tome koja će sve znanja biti potrebna u budućnosti. Ali, danas je već jasno da će i na nižim nivoima obrazovanja biti potrebno razvijati znanja i veštine koje će osposobljavati pojedince da se snalaze u kompleksnom, digitalnom okruženju. Akcenat se u obrazovanju pomera sa memorisanja na razvijanje analitičkog i kritičkog mišljenja, rešavanje problema, razvijanje kreativnosti, adaptibilnosti, timskog rada, razvijanje sposobnosti za celo životno učenje. Obrazovni sistem ima zadatak da osposobi članove društva da se mogu prilagoditi tehnološkim promenama, i izbeći sudbinu žrtve. Potrebna znanja i veštine neophodno je razviti kod učenika pre njihovog uključivanja na tržište rada i nastaviti sa usavršavanjem tokom radnog veka. Analiza efekata rada obrazovnog sistema u Srbiji, po nivoima obrazovanja, pokazuje da on ne uspeva da ostvari svoj društveni zadatak. Naši učenici postižu ispodprosečne rezultate na međunarodnim ispitivanjima, diplomirani studenti nisu adekvatno pripremljeni za zahteve svog prvog radnog mesta, struktura i broj diplomaca od srednjoškolskog nivoa nadalje je u značajnom disbalansu sa potrebama tržišta rada. Očigledno je neophodno preduzeti korenitu, konsistentnu reformu sistema obrazovanja na svim nivoima. Rešenja postoje, potrebno je sagledati svet oko nas.
Reference
*** (2009) Global competitiveness report 2009-2010. World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Sl. glasnik RS, br. 107
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Official Gazette of RS, Beograd, No. 107/12
Baucal, A. (2012) Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, http://researchrepository.ucd.je/bitstream/handle/10197/2035/Lynch%
EBRD (2017) Dijagnostika Srbije - procena napretka i izazova u razvoju održive tržišne ekonomije 2017. Retrieved from https://www.ekapija.com/news/2006782/ebrd-ekonomijasrbije-ispod-standarda-eu
European Commission (2017) Investing in a smart, innovative and sustainable industry: A renewed EU industrial policy strategy. COM, Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/skills_en
European Commission The new skills agenda for Europe. Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/skills_en
Laboissiere, M., Mourshed, M. (2017) Closing the skills gap: Creating workforce-development programs that work for everyone. McKinsey, Retrieved from https://www.mckinsey. com/industries/social-sector/our-insights/closing-the-skillsgap- creating-workforce-development-programs-that-workfor-everyone?cid=other-emil-alt-mip-mck-oth-1702
Lund, S., Mourshed, M., Rutherford, S., Tyreman, M. (2018) Retraining and reskilling workers in the age of automation. Retrieved from https://www.mckinsey.com/global-themes/ future-of-organizations-and-work/retraining-and-reskillingworkers- in-the-age-of-automation?cid=other-eml-alt-mgimgi- oth-1801 and hlkid=3fd28775
Lund, S., Manyika, J. (2017) Five lessons from history on AI, automation and employment. Retrieved from https://www. mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-andwork/ five-lessons-from-history-on-ai-automation-andemployment
Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R., Sanghvi, S. (2017) Job lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. Retrieved fromhttps://www. mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20 will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/ MGI-Jobs-Lost-J
McKinsey Global Institute (2017) What the future of work will mean for jobs skills and wages. Retrieved from https:// www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizationsand-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skillsand- wages
Republički zavod za statistiku (2017) Ustanove za decu predškolskog uzrasta 2016/2017. školska godina - Republika Srbija, po regionima. Retrieved from http://www.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/46/35/dd20042017.pdf
Schwab, K. (2017) The fourth industrial revolution. Crown Business
Uvalić, M., Bartlett, W., Durazzi, N., Monastiriotis, V., Sene, T. (2016) From university to employment: Higher education provision and labor market needs in the Western Balkans (Synthesis Report). Luxembourg: Publications Office of the European Union
Vuković, D. Da li obrazovni sistem u Srbiji radi za neku decu, a protiv druge?. Retrieved from http://mons.rs//ko-i-kakvusansu-ima-da-se-obrazuje-u-srbiji
Vuković, D. Ko i kakvu šansu ima da se obrazuje u Srbiji?. Retrieved from http://mons.rs//ko-i-kakvu-sansu-ima-dase-obrazuje-u-srbiji
World Economic Forum (2018) The Global Competitiveness Report 2017-2018. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2016-2017/Global_Competitiveness_Report_2016-2017.pdf
World Economic Forum (2017) The Global Competitiveness Report 2016-2017. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2016) The Global Competitiveness Report 2015-2016. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015-2014. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2014) The Global Competitiveness Report 2014-2013. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2013) The Global Competitiveness Report 2013-2012. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2012) The Global Competitiveness Report 2012-2011. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2011) The Global Competitiveness Report 2011-2010. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
World Economic Forum (2010) The Global Competitiveness Report 2010-2009. http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE1802189K
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2018.