Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 119-139
Prava žena u islamu - primeri Avganistana i Islamske Republike Iran
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Ključne reči: fikh; šerijat; suniti; šiiti; velajatul-fakih
Sažetak
Kada posmatramo prava i položaj žena u islamu onda je neophodno da pažljivo sagledamo i različita tumačenja u okvirima islamskih verskih škola (mezheba), njihove različite vidove interpretacije islama sa aspekata određenih verskih učenja i škola. Svaka ideologija i učenje poseduju svoj specifičan sistem vrednosti, kao i određene norme, pravce i principe kojih se moraju pridržavati njihovi idejni tvorci, sledbenici i poklonici. Tako i islamski intelektualci, odnosno pravnici 'fikha' moraju da ponude rešenje svojim sledbenicima za njihove životne probleme i dileme kako bi odigrali pozitivnu ulogu u društvenim tokovima u savremenom islamskom svetu. Zajedničko je da sve versko-pravne škole u tumačenju 'fikha' i položaja žena baziraju svoje učenje na tumačenju svete knjige Korana i sune. Svi osnivači ovih pravaca se smatraju pravovernim a razlikuju se jedino po pitanju verskog obreda, interpretacije Korana, kao i logičko-misaonim intrumentima zaključivanja. U savremenom svetu je uloga žena u islamskom društvu delikatnija no ikada ranije kroz istoriju. Nesumnjivo da se žensko biće sa aspekta šerijata posmatra kao uzoran član društva i da uloga žene predstavlja samo srce islamskog umeta (zajednice vernika).
Reference
*** (2003) Islam u praksi - iz učenja Allul-beyta. Sarajevo: Islamic Education Board
*** Islamska revolucija u Iranu 1979-2007. Beograd: Kulturni centar Irana
*** (2011) Islamska Republika Irana, 32 godine od Islamske revolucije. Beograd: Kulturni centar Irana Kardavi
*** (2013) Koran. London: Holy Books
*** Razgovor sa Orzalom Ašraf, osnivačem tajnih škola u vreme talibana. dostupno na: www.glas-javnosti.com (pristupljeno: 27.jun 2008)
*** (2010) Ustav Islamske Republike Irana. Tehran: Alhoda
*** (1999) Uticaj Islamske revolucije na svjetska zbivanja. Sarajevo: Akademija nauka Bosne i Hercegovine
Ahmed, R. (2001) Taliban militant Islam, oil and fundamentalism in Central Asia. Dani, br. 225, 28.septembar 2001
Akbar, E. (2009) Odgovori na pitanja - izbor sa web fondacije. Sarajevo: Fondacija Mulla Sadra
Akbar, E. (2009) Sekularizam ili vjera. Sarajevo: Fondacija Mulla Sadra
Ayatolah, Y.M. (2004) Islamska filozofija. Sarajevo: Fondacija Mulla Sadra
Behešti, M., Bahonar, M.D., Golzade, A. (2002) Smjerokazi islama. Sarajevo: Ibn Sina
Geraati, M. (1997) Tračak tajni namaza. Beograd: Kulturni centar Irana
Hiti, F. (1983) Istorija Arapa. Sarajevo: Veselin Masleša
Homeini, I. (2002) Žena s gledišta imama Homeinija. Sarajevo: Ibn Sina
Kaihan, B. (2008) Iran i šiiti: Istine i zablude. Časopis Braun, br.1, str.87-99
Korben, H. (2002) Šiizam i proročka filozofija. Beograd: Iranski kulturni centar, str. 76-77
Korbin, H. (2000) Islam u Iranu. Sarajevo: Bemust
Korbin, H. (2002) Islamska filozofija u Iranu. Sarajevo: Naučnoistraživački institut 'Ibn Sina'
Laoust, H. (1983) Raskoli u islamu. Zagreb: Naprijed
Milko, G. (2009) Pobuna talibana u Pakistanu - težnja za nacionalnom emancipacijom, vjerski fanatizam ili nešto treće?. www.milkogrmusa@.mojblog.rs (pristupljeno: 08.11.2009.)
Mohamed, H. (2002) Tragične decenije mog Avganistana. Ilustrovana politika, br. 226, str. 16
Morteza, M. (1997) The rights of women in Islam. Tehran: World Organization for Islamic Services
Morteza, M. (2008) Islam i Iran. Sarajevo: Ibn Sina
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2007) Osnovi međunarodnih ljudskih prava. Beograd: Megatrend univerzitet
Pilsel, D. (1998) Ambasadori talibana. u: Sarajevo: Okrugli sto Žena, religija i društvo
Ruholah, H. (1990) Islamska vlast. Beograd: Međunarodna politika
Ruhollah, H. (2003) Veliki džihad. Sarajevo: Ibn Sina
Seid, R. (1984) Islamsko pravo - izvor i razvoj. Sarajevo: Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije
Sulejman, T. (2006) Muslimanka i porodica - aktuelna pitanja. Novi Pazar: El-Kelimeh
Štulanović, M. (2002) Uvod u šerijatsko pravo i njegovu metodologiju. Bihać: IPA Muftiluk Bihaćki
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1601119G
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka