Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 3, str. 519-530
Autorstvo i jezik u knjigama savremenih arhitekata
Dokuz Eylül University, Turkey

e-adresadeniz.balik@deu.edu.tr
Ključne reči: arhitektonski mediji; arhitektonska monografija; knjiga; Fuko; žanr; kultura štampe; autor; tekst
Sažetak
Ovaj rad se bavi ispitivanjem teorijskih, grafičkih i materijalnih dimenzija savremene kulture štampe u arhitekturi sa fokusom na po jedno delo iz različitih evropskih praksi. Knjiga savremenog arhitekte posmatra se kao spekulativni i diskurzivni predmet dizajna. Mišel Fuko (Michel Foucault), posebno u svojim delima, Šta je autor? (1969) i Arheologija znanja (1972), kritikuje to da se prilikom izrade opusa jednog autora alternativni i neklasifikovani žanrovi izostavljaju iz domena, a tekstovi koji se vezuju za jedno ime pripadaju sistemu homogenosti, veze i recipročnog objašnjenja. Ipak, knjiga savremenog arhitekte proširuje granice žanrova tako što je sačinjena od nekonvencionalnih materijala, poput muzičkih nota, umetničkih fotografija, slika, tehničkih i naučnih dijagrama, zvaničnih izveštaja, gradjevinskih propisa, novinskih članaka i reklama, a takođe i od kombinacije tekstova i fotografija saradnika, partnera, klijenata i korisnika, a ne samo kao produkt jednog autora. Ovaj rad se bavi tumačenjem korišćenja različitih oblika grafičke naracije i spajanja nove terminologije i žargona kao doprinosa moći jezika i diskurzivnoj formaciji.
Reference
Betsky, A. (2003) MVRDV: The Matrix Project. u: Patteeuw Véronique [ur.] Reading MVRDV, Rotterdam: Nai Publishers, 10-23
Colomina, B. (1988) Introduction: On Architecture, Production and Reproduction. u: Colomina Beatriz [ur.] Architecture production, New York, NY: Princeton Architectural Press, 6-23
de Smedt, J. (2011) Agenda. Barcelona: Actar
Faustino, D.F. (2008) Short Cuts. Blou: Monografik Éditions
Foucault, M. (1992) What is an Author?. u: Marsh James L.; Caputo John D.; Westphal Merold [ur.] Modernity and Its Discontents, New York: Fordham University Press, 299-314
Foucault, M. (1972) The Archaeology of Knowledge. London-New York: Routledge, Trans. Alan M. Sheridan Smith
Ingels, B. (2009) Yes is More: An Archicomic on Architectural Evolution. Cologne: Taschen
Ingels, B. (2011) Responses. Clog, 1: 102-11
Koolhaas, R., Bruce, M. (1995) S,M,L,XL. New York: The Monacelli Press
Koolhaas, R. (2007) In Conversation with Beatriz Colomina. El Croquis, 134-135: 348-77
Maas, W., van Rijs, J., Koek, R. (1998) Farmax: Excursions on Density. Rotterdam: 010 Publishers
Mcneill, D. (2009) Content and the Architect's Book. u: McNeill Donald [ur.] The Global Architect: Firms, Fame and Urban Form, New York-London: Routledge, 99-103
Overby, W. (2015) A Multimedia Panopticon: Media, Translation, and History in OMA's S,M,L,XL and the Arnhem Prison. Journal of Architectural Education, 69(2): 167-177
Tschumi, B. (2012) Architecture Concepts: Red is Not a Color. New York: Rizzoli
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: kratki članak
DOI: 10.5937/SAJ1903519B
primljen: 01.04.2019.
prihvaćen: 01.09.2019.
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka