Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
Pohvala u strukturi žitija jeromonaha Domentijana
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresaaleksandra.skt@gmail.com
Ključne reči: poetski elementi; žanrovi; pohvala; žitije; Domentijan
Sažetak
U staroj srpskoj književnosti razlikujemo tri vrste žanrova: prozni, poetski i prelazni. Pohvala spada u prelazne žanrove; u njenoj strukturi su sadržani i prozni i poetski elementi. Kao književni žanr, pohvala je veoma razvijena u literarnom stvaralaštvu gotovo svih srpskih srednjovekovnih pisaca. U ovom radu su prikazane pohvale u žitijnom opusu jeromonaha Domentijana. U oba svoja dela, Žitije Svetog Save i Žitije Svetog Simeona, Domentijan je u najboljoj meri uneo pohvalu i veoma je dobro razvio. Cilj ovog rada je da prikaže kako je i na koji način, u kolikoj meri, pohvala, kao podžanr utkana u strukturu većeg književnog proznog teksta. Pored osnovnog cilja, zadatak je i da se svaka identifikovana pohvala analizira i tumači, kako bi se na što bolji način prikazala njena funkcija u delu jeromonaha Domentijana.
Reference
*** (1994) Novi Bogoslov, sveti C. u: Himne božanstvene ljubavi, Podgorica: Oktoih
Bogdanović, D. (1988) Predgovor - Teodosije. u: Teodosije - Žitida, Beograd: Prosveta, str. 9-39
Bogdanović, D. (1991) Istorija stare srpske književnosti. Beograd: SKZ
Bojović, D. (2009) Razvijanje svitka. Beograd: Ars libri
Bojović, D. (2009) Trpeza premudrosti. Beograd: Raška škola
Domentijan (1988) Život Svetoga Save i život Svetoga Simeona. Beograd: Prosveta
Georgievska, J.Lj. (2004) Principi konstituisanja i uloga mikro-žanrova u Domentijanovom Životu Svetog Save. u: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd: Međunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, str. 19-30
Juhas-Georgijevska, L. (2001) Književno delo jeromonaha Domentijana. u: Domentijan [ur.] Žitije Svetoga Save, Beograd: SKZ, Str. VII-CXXXIV
Juhas-Georgijevska, L. (2003) Život svetog Save od Domentijana. Istorija teksta. Beograd: SANU
Kalezić, D.M. (1977) Jedna Domentijanova pozajmica iz Grigorija Bogoslova. u: Zbornik Vladimira Mošina, Beograd, str. 143-147
Lazić, M. (1997) Estetika Domentijsnovih žitija. Podgorica
Marinković, R. (1993) Dometnijan. u: 100 najznamenitijih Srba, Beograd: Princip, str. 19-24
Marinković, R. (1998) Svetorodna gospoda srpska, istraživanje srpske književnosti srednjeg veka. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Trifunović, Đ., ur. (1963) Domentijan pesnik svetlosti. u: Domentijan, Beograd
Trifunović, Đ. (1990) Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-11890
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci