Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 9-19
O značenju izraza 'zakon' u Savinom Žitiju Svetog Simeona
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Sarkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Na početku rada autor ukratko navodi u kojim se sve značenjima izraz 'zakon' javlja u srpskim pravnim spomenicima, a potom ispituje jedan narativni izvor - Žitije Svetog Simeona, odnosno biografiju Stefana Nemanje iz pera njegovog najmlađeg sina Rastka (Svetog Save). U Savinom spisu izraz zakon najčešće označava veru i univerzalni poredak koga je Bog ustanovio, mada i pravo (u smislu latinskog termina ius), kao i pravno pravilo koga stvara domaća vlast.
Reference
*** (1976) Biblija, Stari i Novi Zavjet - Kršćanska sadašnjost. Zagreb, prijevod Filibert Gass, str. 562
*** (1997) Justinijanova Digesta. Beograd, prva knjiga, prevod A. Malenica, str. 64-65
*** Basilicorum Libri, LX, series A, volumen I, textus librorum I-VIII, ed. H.J
*** Sintagmat. izdanje S. Novaković, str. 421
*** (1972) Srpski rječnik - istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beograd, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, u Beču 1852, reprint, str. 177
Barišić, F. (1971) Hronološki problemi oko godine Nemanjine smrti. Hilandarski zbornik, 2, 31-58
Bubalo, Đ., ur. (2010) Dušanov zakonik. Beograd, str. 51-53; 56-57
Ćirković, S. (1981) Unutrašnje i spoljne krize u vreme Nemanjinih naslednika. u: Istorija srpskog naroda, Beograd, str. 268-271, prva knjiga
Jireček, K. (1952) Istorija Srba. Beograd, knjiga I, preveo J. Radonić, reprint 1978, str. 164-165
Jovanović, T., ur. (1998) Sveti Sava - sabrana dela. Beograd: Srpska književna zadruga, str. 110-112
Jovičić, M. (1977) Zakon i zakonitost - život pravnih propisa. Beograd: Radnička štampa
Mihaljčić, R. (2006) Zakoni u starim srpskim ispravama - pravni propisi, prevodi, uvodni tekstovi i objašnjenja. Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, Izvori srpskog prava XIII
Novaković, S., ur. (1912) Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Beograd
Novaković, S. (1898) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog, 1349 i 1354. Beograd: Državna štamparija, (reprint 2004), str. 38 i 172
Novaković, S. (1907) Matije Vlastara Sintagmat. Beograd, str. 82, 129
Radojčić, N. (1940) Srpski državni sabori u Srednjem veku. Beograd: Srpska Kraljevska Akademija, posebna izdanja, knjiga CXXX, društveni i istoriski spisi, knjiga 54, str. 68-72
Scheltema, J.H., van der Wal, N. (1955) Groningen, p. 15
Šarkić, S. (1994) Zakon u glagoljskim i ćirilskim pravnim spomenicima od XII do XVIII veka. Novi Sad
Šarkić, S. (2002-2003) Gajeva podela lica u srednjovekovnom srpskom pravu. Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 4-5, str. 107-112
Šarkić, S. (1992) The influence of Byzantine ideology on early Serbian law. Journal of Legal History, 13 (August), Number 2, str. 147-154
Šarkić, S. (2005) Nomos, Lex, Zakon - poreklo, značenja, definicije. Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 7, str. 49-64
Šarkić, S.N. (1996) “Νόμος et «zakon» dans les textes juridiques du XIVe siècle”: Byzantium and Serbia in the 14th Century. u: International Symposium 3, Athens, National Hellenic Research Foundation, Institute for Byzantine Research, pp. 257-266
Zepos, P. (1931) Epanagoge legis XXXVII. u: Ius graecoromanum, vol. II, Athenis, 2 ed., reprint Aalen 1964, p. 347
Zimon, D. (1987) Zakon i običaj u Vizantiji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2, str. 145
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-7962
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2004)
Uticaj grčko-rimskog (vizantijskog) prava na prvi 'zakon' iz vremena prvog srpskog ustanka
Šarkić Srđan

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravila o poklonu u srpskom srednjovekovnom pravu
Mirković Zoran, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Mere protiv korupcije u srpskom srednjovekovnom pravu
Kršljanin Nina

prikaži sve [50]