Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:49
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2012, br. 32, str. 41-49
Književni lik despota Stefana Lazarevića u Žitiju Konstantina Filozofa
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresasena.mihailovic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: despot Stefan Lazarević; Konstantin Filozof; Žitije; portret; karakter; književni postupak
Sažetak
Žanr svetovne biografije koji je određujući kada je u pitanju Žitije despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa ukazuje kako na antičko nasleđe, tako i na literarne konvencije toga doba. Kompozicija i književni lik despota Stefana potvrđuju ovu pretpostavku - kontrastivnom metodom, u literaturi najčešće upoređivanoj sa crno-belom tehnikom, Konstantin Filozof despotov lik formira, s jedne strane, u svetlu pozicije vojskovođe, ratnika, a sa druge u svetlu ktitorstva i prosvetiteljskog karaktera. Tumačeći takve opozicije i literarne postupke (biblijska naratologija, antička tradicija itd) rad će istaći autentičnost i značaj ovog dela za celokupnu istoriju srpske književnosti.
Reference
Dačić, D.M. (1976) Istorija književnosti - stara i dubrovačka književnost. Beograd: Sveti arhijerejski sinod SPC
Deretić, J.I. (2004) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Kašanin, M. (1990) Srpska književnost u srednjem veku. Beograd: Prosveta
Konstantin, Filozof (1989) Povest o slovima (Skazanije o pismeneh) - izvodi i Žitije despota Stefana Lazarevića. u: Jovanović Gordana [ur.] Stara srpska književnost u 24 knjige, Beograd, itd: Prosveta, knj. 11
Marinković, R. (2007) Svetorodna gospoda srpska - istraživanja srpske književnosti srednjeg veka. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Trifunović, Đ., ur. (1979) Književni radovi - Despot Stefan Lazarević. Beograd: SKZ
Trifunović, Đ. (1972) Stara srpska književnost. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2012.
Creative Commons License 4.0