Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 4 od 39  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 63, br. 1, str. 133-150
Stavovi policijskih službenika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici o porodičnom nasilju i primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

e-adresamilena.vranesevic22@gmail.com
Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju stavovi policijskih službenika o pojedinim karakteristikama nasilja u porodici, sa posebnim osvrtom na primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Do empirijskih nalaza došlo se anketiranjem 31 policijskog službenika Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, koji poseduje sertifikat predviđen pomenutim zakonom. Nakon prikupljanja podataka, primenjena je statistička metoda na nivou deskriptivne statistike i u tu svrhu korišćen je statistički softverski paket SPSS (ver. 20). Ovim istraživanjem utvrđena je frekvencija različitih oblika nasilja u porodici, struktura žrtava i učinilaca, kao i njihov međusobni odnos. Ukazano je na neke od razloga postojanja tamne brojke nasilja u porodici, naročito u slučajevima u kojima su deca vršila nasilje prema roditeljima i policijski službenici bili u ulozi žrtve ili učinioca. Utvrđeni su najčešći razlozi nenapuštanja nasilnog partnera, ali i povlačenja prijave, odnosno zloupotrebljavanja prava prijavljivanja nasilja u porodici. S obzirom na to da je jedna od novina Zakona o sprečavanju nasilja u porodici uvođenje hitnih mera u pravni sistem naše države, istražena je učestalost njihove primene. Poseban deo istraživačkog rada posvećen je ispitivanju aktuelnog stanja u pogledu saradnje između policije i drugih nadležnih državnih organa i ustanova u slučajevima nasilja u porodici.
Reference
*** (2011) Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 27
*** (2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni glasnik Republike Srbije -Međunarodni ugovori, br. 12
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94
*** (2009) Zakon o ravnopravnosti polova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2002) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10
Delibašić, V., Nikolić, M. (2017) Ispunjene i neispunjene obaveze prema Istanbulskoj konvenciji. u: Zbornik radova 'Reformski procesi i poglavlje 23 - godinu dana posle - krivičnopravni aspekti' - LVII Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor-Beograd, str. 207-218
Dimovski, D., Kostic, M. (2015) Psycho-social treatment of domestic abusers as a form of prevention of domestic violence. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 66 (4): 353-361
Ignjatović, Đ., Simeunović-Patić, B. (2015) Viktimologija - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Ignjatović, T. (2016) Nasilje u porodici i nasilja prema ženama u intimnom partnerskom odnosu. u: Preživeti nasilje - posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima, str. 14-28, https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/Preziveti_nasilje-posledice_po_psihicko_i_fizicko_zdravlje_zrtava_porodicnog_nasilja_i_trgovine_ljudima.pdf, dostupno 30. 6. 2018
Kešetović, Ž.M. (2001) Profesionalna supkultura policije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 1-2, str. 115-125
Kolarić, D., Marković, S.M. (2018) Pojedine nedoumice u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 45-71
Lazić, R., Nenadić, S. (2017) Javno tužilaštvo pred izazovima Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. u: Reformski procesi i Poglavlje 23 - godinu dana posle - krivičnopravni aspekti - LVII Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor-Beograd, str. 491-502
Ministarstvo pravde Republike Srbije (2018) Okrugli sto o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Vršcu. https://iskljucinasilje.rs/rs/aktuelnosti/okrugli-sto-o-primeni-zakona-o-sprecavanju-nasilja-u-porodici-u-vrscu/, dostupan 15. 5
Mreža 'Žene protiv nasilja' (2016) FEMICID - kvantitativno-narativni izveštaj za 2016. godinu. 20. 6. 2019, https://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID-Kvantitativno-narativni_izvestaj_za_2016_godinu.pdf, dostupan 3. 5. 2018
Mreža 'Žene protiv nasilja' (2017) https://www.zeneprotivnasilja.net/images/pdf/FEMICID_Kvantitativno-narativni_izvestaj_za_2017_godinu.pdf., dostupan 3. 5. 2018
Nikolić-Ristanović, V., ur. (2010) Nasilje u porodici u Vojvodini. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Petrušić, N., Žunić, N., Vilić, V. (2018) Krivično delo nasilja u porodici u sudskoj praksi - nove tendencije i izazovi. Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Republički zavod za statistiku (2018) http://data.stat.gov.rs/Home/Result/140202?languageCode=srCyrl, dostupan 9. 11
Republika Srbija (2016) Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 4
Simeunović-Patić, B., Kolarić, D., Kesić, T., Đurđević, Z. (2014) Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Sjeničić, M., Vesić, Z. (2018) Zlostavljanje starijih - istraživanja i prevencija. Temida, 21(3): 345-362
World Health Organization (2018) https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/elder-abuse, dostupan 1. 10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2101133V
primljen: 18.10.2019.
revidiran: 02.06.2020.
prihvaćen: 04.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka