Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 39  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 153-168
Specifične karakateristike Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)
Rad je, rezultat istraživanja na projektu: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu (2015-2019)

Sažetak
Aktuelnim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici načelno su uređeni organizacija, ciljevi i način postupanja nadležnih državnih organa i ustanova u sprečavanju te vrste nasilja i u zaštiti žrtava i u podršci žrtvama tog nasilja u Republici Srbiji. Iskustva nadležnih policijskih službenika, javnih tužilaca i sudija stečena tokom njihove specijalizovane obuke i u njihovoj devetomesečnoj praksi sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ukazala su na neke od specifičnih karakteristika tog Zakona. Polazeći od tih iskustava, istraživanje čiji su rezultati prezentovani u radu bilo je usmereno na to, da se identifikuju i sistematizuju karakteristike Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje su od posebnog značaja za razumevanje njegove suštine, a time i za njegovo efektivno i efikasno sprovođenje. Rezultatima tako usmerenog istraživanja prezentovanim u radu, kao posebno značajne karakteristike tog Zakona, opisane su: 1) težišna usmerenost Zakona na preventivno delovanje (prevencija) i na zaštitu žrtava nasilja (protekcija), 2) formalizacija postupka procene rizika i izricanja hitnih mera (procesuiranje), i 3) propisanost višeg nivoa stručnosti lica za vođenje postupka (kompetetnost) i obavezne koordinacije aktivnosti između nadležnih organa i ustanova u primeni Zakona (integracija).
Reference
*** (2016) Zakon o policiji. Sl. glasnik RS, br. 6, čl. 27 i 28
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Sl. glasnik RS, br. 94, čl 2
*** Obrazloženje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2675-16%20lat.pdf (25.11.2017.)
*** Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. https://www.minrzs.gov.rs/. /Opsti%20protokol%20nasilje%20u%2 (28.03.2018.)
*** Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženema u porodici i u partnerskim odnosima. https://www.sigurnakuca.net/upload/documents/PlaviTekst.pdf (20.01.2018.)
*** (2013) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 012, čl. 7
*** Obrazloženje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2675-16%20lat.pdf (25.11.2017.)
*** (2013) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 012, čl. 5
*** Obrazloženje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2675-16%20lat.pdf (25.11.2017.)
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Sl. glasnik RS, br. 94, čl. 16
*** (2018) Akt Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. 05 broj 050-95/18-1 od 09.01
Dragišić-Labaš, S. (2016) Viktimizovane i stigmatizovane žene u alkoholičarskom partnerstvu. Sociološki pregled, vol. 50, br. 1, str. 41-58
Gasmi, G. (2012) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - pravni komentar. Beograd: Ministarstvo rada i socijalne politike R Srbije
Grupa, autora (2016) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Institut za standardizaciju Srbije (2017) Srpski standard – SRPS A.L2.003. Beograd, prilog A1 i A2, 24-26 i 49-50
Kovaček-Stanić, G., Samardžić, S. (2014) Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Luković, M. (2009) Bogišićev zakonik - priprema i jezičko oblikovanje. Beograd
Stajić, L.S. (2017) Odgovor države na nasilje u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 657-673
Stanić, K.G.B. (2016) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u u srpskom i evropskom pravu. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Pravni fakultlet univerziteta u Novom sadu, str. 132
Subošić, D. (2017) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 124-129
Subošić, D., Stevanović, O. (2018) Implementacija teorije rizika u Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kultura polisa, br. 35, 319-330
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17106
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka