Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, br. 26, str. 113-123
Privatizacija u Srbiji - sa posebnim osvrtom na postupak restrukturiranja
aNovi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresao3peh_y@yahoo.com
Ključne reči: privatizacija; restrukturiranje; agencija za privatizaciju; program restrukturiranja
Sažetak
Privatizacija u Srbiji predstavlja jednu veoma ozbiljnu, ali istovremeno i jednu veoma 'potrošenu' temu. O ozbiljnosti teme nesumljivo govori broj ugovora o privatizaciji koji su u Srbiji zaključeni nakon donošenja Zakona o privatizaciji i formiranja Agencije za privatizaciju. Isto tako o ozbiljnosti govori i broj zaposlenih u privatizovanim preduzećima, imovina tih preduzeća pre privatizacije, tržišta na kojima su poslovala preduzeća i drugo. Sa druge strane posmatrano, celokupan posao privatizacije je urađen veoma loše i neprofesionalno. Kada ovo kažemo, tu se prvenstveno misli na preko 2/3 ugovora o privatizaciji koji su raskinuti, imovina tih preduzeća uništena i nestala, radnici ostali bez primanja, posla itd. Kao pokušaj izlaska iz gotovo neizlazne situacije, za koju je direktno i isključivo kriva država Srbija, zakonodavac je u pravni sistem uveo institut restrukturiranja subjekta privatizacije. Razlog uvođenja ovog instituta leži u pokušaju smirivanja socijalnih tenzija i konflikata sa jedne strane, dok se sa druge strane razlog može tražiti u naknadno probuđenoj svesti države da kazni one koji su prekršili ugovore o privatizaciji.
Reference
*** (2006) Odgovori na pitanja trgovinskih sudova koji su utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove, održanim dana 5. 10, 25. 10, 7. 11.i 14. 11. 2006 godine i na Sednici Odeljenja za privredne prestupe i upravno-računske sporove,. Sudska praksa trgovinskih sudova, Bilten, br. 3, str. 36
*** (2001-2010) Zakon o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br.38/01, 18/03, 45/05, 123/07 - dr.zakoni i 30/10
*** (2005-2009) Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije. Službeni glasnik RS, br.52/2005, 96/2008 i 98/2009
*** (2006) Rešenje Višeg trgovinskog suda. I Iž. 659/2006(2) od 6. 4
*** (2009) Rešenje Višeg trgovinskog suda. Iž. 1580/2009 od 11. 6
Spirović-Jovanović, L. (2011) Trgovinsko (poslovno) pravo. Beograd: Ekonomski fakultet
Šogorov, S. (2003) Pravo privrednih društava. Novi Sad: Poslovni biro SB
Vasiljević, M. (2010) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M. (2010) Kompanijsko i trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka