Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 10  
Back povratak na rezultate
1992, vol. 30, br. 11-12, str. 26-32
Neki pravni aspekti svojinske transformacije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
U ovom radu autor analizira neke pravne aspekte svojinske transformacije društvene svojine prema zakonodavstvu Republike Srbije. Poredeći ova rešenja sa rešenjima ranijeg saveznog zakonodavstva autor zaključuje da su ona iza tih rešenja. Na kraju, autor se zalaže i za novo antimonopolsko zakonodavstvo.
Reference
*** (1955) Antitrust laws: Report of the Attorney General's National Committee to study the antitrust laws. Washington, DC: US Government Printing Office
*** (1893) Zakon o ustanovljavanju novih državnih monopola na žigice, petroleum, hartiju za cigarete i alkohol. Beograd: Štamparija Kraljevine Srbije
*** (1902) Monopolski zakoni i monopolski krivični postupak. Beograd: Monopolska uprava Ministarstva finansija
*** (1932) Zakon o državnim monopolima. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
*** (1988) Zakon o stranim ulaganjima. Službeni list SFRJ, br. 77
*** (1989-1990) Zakon o društvenom kapitalu. Službeni list SFRJ, br. 84/89 i 46/90
*** (1991) Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 48 i br. 75
*** (1991) Zakon o Republičkoj agenciji za procenu vrednosti društvenog kapitala. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 45
*** (1991) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 7
*** (1986) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 9
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1
*** (1990) Zakon o trgovini. Službeni list SFRJ, br. 46
Crnogorčević, D. (1980) Monopolski sporazumi i njihovo suzbijanje - pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet
Labus, M.Z. (1992) Program privatizacije. u: Maksimović Ivan [ur.] Transformacija svojinskih odnosa - teorijski i empirički problemi, II skup, 18 februara 1992, zbornik radova,, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, str. 13
Madžar, L.D. (1990) Društvena svojina na raskršću. Ekonomska misao, br. 3
Madžar, L.D. (1992) Putevi privatizacije u Jugoslaviji - zakonski modalitet i neke prepreke. u: Maksimović Ivan [ur.] Transformacija svojinskih odnosa - teorijski i empirički problemi, II skup, 18 februara 1992, zbornik radova,, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, vol. 10, str. 45-65
Popović, M. (1905) O kartelima i trustovima s privrednog i društvenog gledišta. Zagreb: izdanje autora
Stjepanović, N., Lilić, S.L. (1991) Upravno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sukijasović, M. (1960) Američki zakoni protiv trustova. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu / IMPP
van Cise, J. (1955) Understanding the antitrust laws. New York: Practicing Law Institute
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2006)
Uredba kao izvor prava u pravnom sistemu Republike Srbije
Simović Mira

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Socio-tehnološki kompleks 'upravljanje vladanje' i socijalna regulacija
Lilić Stevan L.

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Pravo konkurencije u Evropskoj ekonomskoj zajednici i Jugoslovenskom zakonodavstvu
Damnjanović-Lazarević Katarina

prikaži sve [15]