Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, br. 167, str. 69-85
Prvi obimniji pokloni akademika - likovnih umetnika umetničkoj zbirci SANU - Nedeljko Gvozdenović, Ljubica Sokić, Aleksandar Deroko
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd
Ključne reči: Umetnička zbirka SANU; Nedeljko Gvozdenović; Ljubica Sokić; Aleksandar Deroko; Galerija SANU; poklanjanje umetničkih dela
Sažetak
Umetnička zbirka Srpske akademije nauka i umetnosti formirala se paralelno sa osnivanjem same institucije. Umetnička dela su prvobitno bila namenjena ukrašavanju prostora Akademije. Postepeno se kolekcija likovnih radova profiliše i počinje planski da se dopunjava portretima akademika, a vremenom i radovima likovnih umetnika-akademika. Neposredno posle osnivanja Galerije SANU, krajem sedme decenije 20. veka, na iniciativu Odeljenja likovne i muzičkeumetnosti SANU, Umetnička zbirka je popisana po muzeološkim pravilima i planiraju se sistematski otkupi radova umetnika-akademika u skladu sa definisanim programom. Ipak, najveći broj radova u Zbirku dospeva kao poklon članova SANU, ali i brojnih drugih donatora. Naj veći poklon po broju radova, bila je kolekcija crteža i radova na papiru akademika Ivana Radovića koju Akademiji daruje umetnikova udovica Olga. Uskoro i sami akademici-likovni umetnici planski biraju svoje radove kojima žele da budu zastupljeni u Umetničkoj zbirci SANU i tako pokloni Nedeljka Gvozdenovića, Ljubice Sokić i Aleksandra Deroka formiraju temelj današnje Akademijine kolekcije.
Reference
*** (1939-1941) Društvo srpske slovesnosti 1841-1864, Srpskoučeno društvo 1864-1892, Srpska kraljevska akademija 1886-1936
*** Pedesetogodišnjica Srpske kraljevske akademuije. Beograd: Srpska kraljevska akademija, Posebna izdanja knj. CXVI, Spomenice, VII
*** (2006) Zapisnik 12. sednice Izvršnog odbora Predsedništva SANU. Dokumentacija Galerije SANU, 20. april, tačka 31
*** (1982) Ugovor o poklonu. Dokumentacija Galerije SANU, br. 122/2 od 21. januara
*** (1951) Godišnjak SAN, br. LVI, Beograd: SAN
*** (1956) Godišnjak SAN, br. LVII, Beograd: SAN
*** (1956) Godišnjak SAN, br. LX, Beograd: SAN
*** (1957) Godišnjak SAN, br. LXI, Beograd: SAN
*** (1958) Godišnjak SANU, br. LXV, (1959) Beograd: SANU
Arhiv SANU Zaostavština Aleksandra Deroka. 14678, fascikla br. 4/II, (auto)biografija - rukopis, Stari referat
Deroko, A. (1983) A ondak je letijo jeroplan nad Beogradom. Beograd: Narodna knjiga
Jovanović, Z.M. (1991) Aleksandar Deroko. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Krestić, V., ur. (1983) Godišnjak SANU, br. XC, (1984) Beograd: SANU
Krestić, V., ur. (1984) Godišnjak SANU, br. XCI, (1985) Beograd: SANU
Krestić, V., ur. (1982) Godišnjak SANU, br. LXXXIX, (1983) Beograd: SANU
Lukić, R., ur. (1973) Godišnjak SANU, br. LXXX, (1976) Beograd
M.Č.M. (1983) Na poklon Akademiji. Beograd: Politika ekspres, 28. januar
M.Ž. (1983) Dela Ljubice Sokić. Politika, Beograd, 28. januar
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u X IX veku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Medaković, D. (1985) Istraživači srpskih starina. Beograd: Prosveta
Mežinski-Milovanović, J. (2018) Delatnost Nedeljka Gvozdenovića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i njegov doprinos osnivanju i radu Galerije SANU. Beograd: SANU
Mežinski-Milovanović, J. (2014) Ljubica - Cuca Sokić i Umetnička zbirka Srpske akademije nauka i umetnosti. u: Otašević D. [ur.] Ljubica - Cuca Sokić 1914-2009-2014 -2019, Beograd: SANU, str. 11-14, 19-50
Mežinski-Milovanović, J. (2011) Povodom jubileja SANU 1841-2011. Društvo srpske slovesnosti, Srpsko učeno društvo, Srpska kraljevska akademija, Srpska akademija nauka, Srpska akademija nauka i umetnosti i likovna umetnost. Nastajanje umetničke Zbirke SANU. u: Simović Lj., Živković S., Mežinski Milovanović J. [ur.] Akademici - likovni umetnici iz Umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd: SANU, str. 19-47
Mežinski-Milovanović, J. (2016) Umetnička zbirka SANU - nekad i sad - kroz istoriju zgrade SANU. u: Otašević D. [ur.] Umetnička zbirka SANU - likovni umetnici akademici, Beograd: SANU, str. 8-157
Mišković, V., ur. (1971) Godišnjak SANU, br. LXXVIII, (1973) Beograd: SANU
Nikić, L., Žujović, G., Radojčić-Kostić, G. (2008) Građa za biografski rečnik članova Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva i Srpske kraljevske akademije 1841-1947. Beograd: SANU
Popović, R., ur. (1984) Deroko i drugi o njemu. Beograd: Turistička štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2067069M
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.