Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 19, br. 2, str. 71-80
Uticaj NaCl i skarifikacije na klijanje semena bagrenca
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresadjukic.matilda@sfb.rs
Ključne reči: Amorpha fruticosa L.; NaCl; skarifikacija; klijanje semena; korov
Sažetak
Bagrenac (Amorpha fruticosa L.) se smatra korovom u urbanom području i u šumskim zajednicama u Srbiji, kao i u drugim zemljama. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja NaCl na klijanje semena skarifikovanih i intaktnih mahuna sa dva staništa sa različitim vodnim režimom. Postoji pozitivan uticaj skarifikacije na klijanje. Takođe je ustanovljeno da klijanje semena zavisi od tipa staništa i koncentracije NaCl. Koncentracija od 3000 ppm NaCl inhibira klijanje bagrenca, dok koncentracije od 700 i 1400 ppm NaCl redukuju nivoe svih analiziranih parametara klijanja. Semena sa vlažnog staništa su otpornija na povećane koncentracije natrijum hlorida nego semena sa manje vlažnog staništa. Na osnovu dobijenih rezultata potvđeno je da je Amorpha fruticosa L. fakultativni halofit i da može da raste na umereno zaslanjenom zemljištu. Ovi rezultati mogu biti od pomoći u kontroli mogućeg budućeg širenja bagrenca kao invazivne vrste, kao i u mogućem njegovom korišćenju za melioraciju zaslanjenog zemljišta.
Reference
Aysin, F., Erson, A.E., Oktem, H.A. (2008) Transformation of tobacco plants with Na+/ H+ antiporter (AtNHX1) gene isolated from Arabidopsis thaliana for salt tolerance. Physiol. Plant, (133): 7-15
Bewley, J.D., Black, M. (2003) Seeds: Physiology of development and germination. New York-London: Plenum Press
Đukić, M. (2005) Fiziologija biljaka-Praktikum. Beograd: Šumarski fakultet, 68-69
Grbić, M. (1997) The interpretation of results of seed germination test by program for PC. u: International conference on the development of forestry and wood science/technology (III), Belgrade, Proceedings, Vol II, 600-605
Jovanović, B. (1991) Rod Amorpha L. u: Dendrologija, Beograd: Naučna knjiga, 314-315
Kozlowski, T.T. (1997) Responses of woody plants to flooding and salinity. u: Tree Physiology Monograph, No.1. 13-14; http://www.heronpublishing.com/tp/monograph/kozlowski.pdf
Ling, C.W. (1981) Saline tolerance of Amorpha fruticosa and the culture technique adapted to saline- alkaline soil. For. Sci. Tech. Linye Keji Tongxun, (1): 14-17
Petračić, A. (1938) Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama. Šumarski list, Zagreb, 623-626
Radulović, S., Skočajić, D., Bjedov, I., Đunisijević-Bojović, D. (2008) Amorpha fruticosa L. na vlažnim staništima Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 97, str. 221-233
Schopmeyer, C.S. (1974) Seeds of woody plants in the United States. Washington: Forest Service, U.S. Dept. of Agriculture, Agriculture Handbook No. 450
Stevanović, B.M., Janković, M.M. (2001) Biljke sa slanih zemljišta - halofite. Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. Beograd: NNK international
Vukićević, E. (1996) Dekorativna dendrologija. Beograd: Šumarski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.