Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 13, br. 1, str. 199-206
Morfofiziološke osobine stabala tetraploidnog bagrenca - Amorpha fruticosa L.
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Amorpha fruticosa L.; polyploids; genome; morphological characters
Sažetak
Poliploidi su organizmi sa tri ili više osnovnih, haploidnih hromozomskih garnitura. Skoro 40% skrivenosemenica su poliploidi. Ekološki značaj poliploidije je veliki. U poređenju sa srodnim diploidima oni se češće sreću u pionirskim zajednicama drveća i žbunja na koje deluju ± stresni faktori (mraz, suša, ekstremne temperature i si.). Objekat istraživanja su retka tetraploidna stabla na šumskim plavnim zajednicama bagrenca. Kariološko-sistematske odlike žbunova tetraploidne amorfe evidentirane su još od Tschenkova, 1930; Wannschera, 1934; TuRNERA, 1956; Berger et al, 1958; Hindakova, 1967, i drugih. Osnovni metod obavljene analize je uporedno morfofizioloska analiza tetraploidnih i kontrolnih (diploidnih) stabala vrste. Prvi uočljivi efekti tetraploidije ogledaju se u uvećanju razmera listova, cvasti i plodova. Kao rezultat tetraploidije ispoljavaju se znači gigantizma, izraženog u uvećanju mernih osobina, kao i u broju cvetova i plodova u cvastima. Uvećanje kvantitativnih svojstava obezbeđuje adaptivnost žbunova, usled čega su analizirana stabla podesan materijal za delovanje prirodne i usmerene selekcije; očigledno je da analizirana stabla nisu odmah pogodna za praktično gajenje. Tetraploidi predstavljaju isključivi interes kao prelazna etapa u usmerenoj selekciji, s obzirom da se pri semenom razmnožavanju stiču bolje mogućnosti za odabiranje najboljih genotipova. Pojava tetraploidnih individua bagrenca je poseban vid mutacija tzv. mutacija genoma (Tucović, 1990). Poliploidi su, najverovatnije, bolje prilagođeni ka kolonizaciji šumskih staništa od strane korovskih vrsta, usled izražene uniformnosti. Oni kao sunđer "upijaju" nove rekombinacije i mutacije. Poliploidija, usled toga, predstavlja efikasan zaštitni sistem, koji sprečava delovanje prirodne selekcije na pojedine gene i pogoduje fenotipskoj uniformnosti. Sposobnost poloploida ka kolonizaciji nenaseljenih staništa ili novootkrivenih staništa, verovatno je osnovni uzrok, uspešnog širenja bagrenca u raznim područjima sekundarnog areala vrste, nezavisno od toga, bili oni drevnog ili novijeg porekla.
Reference
Ayala, J.F., Kiger, A.J. (1984) Modern genetics. Berkeley, CA, itd: University of California
Berger, C.A., Witkus, E.R., Mcmahon, R.M. (1958) Cytotacsonomic studies in the Leguminosae. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 85(6): 405-414
Diklić, N., Cincović, T., Kojić, M. (1972) Fam. Fabaceae Lindl. u: Josifović Mladen i dr. [ur.] Flora SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, IV, 254-256
Hindakova, M., Cincura, F. (1967) Angaben über die Zahl und Morphologie der Chromosomen einiger Pflanzenarten aus dem Territorium der Ostslowakei. Acta Fac. Rer. Nat. University, Bratislava
Jovanović, B. (1991) Rod Amorpha L. Beograd: Naučna knjiga, 314-315
Kihara, H., Ono, T. (1926) Chromosomenzahlen und systematische Gruppierung der Rumex-Arten. Zeitschrift fur Zellforschung und Mikroskopische Anatomie, 4: 475-481
Tschechow, N. (1930) Karyologische-systematische Untersuchung des Tribus Galegue Farn. Leguminosae. Planta, 9(4): 673-680
Tucović, A. (1990) Genetika sa oplemenjivanjem biljaka. Beograd: Naučna knjiga
Turner, B.L. (1956) Chromosome numbers in the Leguminosae. American Journal of Botany, 43(8): 577-582
Wanscher, J.H. (1934) The basic chromosome number of the higher plants. New Phytologist, 33(2): 101-126
Wincler, H. (1916) Über die experimentelle Erzeugung von Pflanzen mit abweichenden Chromosomenzahlen. Zeitschr. f. Bot., 8: 417-531
Winge, O. (1917) The chromosome: Their number and general importance. Compt. Rend. Trav. Lab. Carlsherg, 13: 131-275
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2003)
Funkcionalna diploidizacija i prirodna i usmerena evolucija drveća
Tucović Aleksandar, i dr.

Acta herbologica (2001)
Ponovljeni urod bagrenca (Amorpha fruticosa L.) - preživljavanje i osobine klijavaca
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2000)
Ključne etape u procesu proizvodnje namenskog sadnog materijala
Isajev Vasilije, i dr.

prikaži sve [11]