Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 13, br. 1, str. 193-198
Višefazno cvetanje i plodonošenje bagrenca
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: Amorpha fruticosa L.; flowering; polyphase flowering; causes
Sažetak
Fenofaza cvetanja, plodonošenja i morfologija reproduktivnih organa, privlače znatnu pažnju istraživača korovske vegetacije drveća i žbunja u našoj zemlji, naročito pri ekofiziološkim, taksonomskim i sličnim proučavanjima. Morfologija cvetnih i plodnih cvasti ni do danas nije izgubila svoj značaj jer doprinosi rešavanju mnogih pitanja filogenije i objašnjenju abnormalnih pojava pri obrazovanju ovih organa. U našoj zemlji višefazno cvetanje evidentirano je kod sirijskog hibiskusa (Hibiscus syriacus L.). Proučavanja su obuhvatila subspontana stabla bagrenca na plavnim šumskim staništima, kao delà šire analize biologije reproduktivnog ciklusa ove korovske vrste kod nas. Uporedna morfofiziološka analiza obuhvatila je više karakteristika cvasti, cvetova i plodova ekstremnih i kontrolnih stabala ove vrste. Višefazno cvetanje uočeno je i osmatrano na 9 od 218 žbunova. Evidentirana je razlika u morfologiji i merenim parametrima cvasti (Tabela 2) i plodova kod prolećnog i ponovljenih letnjih i kasno letnjih cvetanja i plodonošenja kada su spoljašnji uslovi sredine (temperatura, vlažnost, dužina dana i dr.) kao i metabolitički procesi osetno različiti od onih pri prolećnom cvetanju. Pretpostavlja se da su uočene razlike, tako neobične za cvetanje i urod žbunova bagrenca, rezultat kontinuiranog (sileptičkog) rasta cvetnih izdanaka, odnosno posebnog genotipa. Ponovljeno cvetanje obrazuje se u interakciji genotipa (G) i faktora spoljašnje sredine (E). Ovaj odnos iskazan je pomoću formule: P=G+E+EG; interakcija (EG) različito se iskazuje kod analiziranih žbunova. Istina, u literaturi ima ne malo pretpostavki da su mehaničke ozlede ili lomljenje stabala ili izdanaka, uzrok ponovljenog cvetanja ili plodonošenja. Višefazno (višestruko) cvetanje i plodonošenje pri osetno izmenjenim spoljašnjim uslovima uzima se kao mogućnost za odgajivanje novih genotipova s obzirom da se biološka reprodukcija ostvaruje u drugačijim uslovima oprašivanja i uslovima spoljašnje sredine. Ipak, do danas višestruko cvetanje je nedovoljno korišćeno u oplemenjivanju bagrenca.
Reference
Berner, G., Kinet, M.G., Sach, M.R. (1981) The physiology of flowering the initiation of flowers. Boca Raton, FL, itd: CRC Press, vol. 1
Čajlahjan, V.M. (1988) Regulacija cvetetenia visših rastenii. Moskva: Nauka
Čulafić, Lj. (2000) Fotoperiodičeskaja i hormonalnaja regulacija cvetenija i seksualizacije dvodomih i odnodomih rastenii pri rivaščivaniji in vitro i in vivo. Moskva: Čajlah. Čzenija, III, 20-37
Jovanović, B. (1991) Kod Amorpha L. Beograd: Naučna knjiga, 314-315
Nešković, M. (1978) Regulacija razvića viših biljaka. u: Savremeni pristup prirodnim naukama, Beograd: Kolarčev Univerzitet, str. 39-46
Tucović, A., Isajev, V. (2000) Kolonizacija šumskih staništa žbunovima Amorpha fruticosa L. na području Srbije. u: Kongres o korovima, (VI), Banja Koviljača, 19-22. jun, zbornik radova, str. 217-227
Tucović, A. (2001) Pojava indukovane neotenue na izdancima iz žila bagrenca i njen značaj. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 10, br. 2, str. 93-100
Tucović, A., Vilotić, D. (2001) Ponovljeni urod bagrenca (Amorpha fruticosa L.) - preživljavanje i osobine klijavaca. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 10, br. 1, str. 49-58
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci