Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 10, br. 2, str. 93-100
Pojava indukovane neotenue na izdancima iz žila bagrenca i njen značaj
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: neoteny; amorpha; Amorpha fruticosa L.; atavism; adaptation; cultivar
Sažetak
Rano cvetanje stabala bagrenca (Amorpha fruticosa L.) predstavlja kardinalan proces koji obezbeđuje njegovu specifičnu adaptaciju. Prevremeno polno sazrevanje (neotenija) tj. pojava reproduktivnih organa još u juvenilnoj etapi razvića, privlači pažnju i po tome što predhodi plodonošenju. Broj cvetova i građa cvasti kod neotenije su znatno uprošćeni. Cvetovi su u osetno kraćim i užim cvastima i sa osetno redukovanim brojem. Autor razlikuje indukovanu (stimulativnu) neoteniju, evidentiranu na izdancima iz žila bagrenca i spontanu (retencionu) neoteniju. Svojstvo neotenije objašnjava se izmenjenim interakcijama trofičkih, hormonalnih i genetičkih sistema. Bliže objašnjenje mehanizma interakcija je jedna od najsloženijih oblasti fiziologije drveća i žbunja. Svojstvo juvenilnih organizama sa veoma ranim cvetanjem ukazuje da je genetička i fiziološka kontrola neotenije veoma stara i da se ona može uvrstiti u primere serija paralelne nasledne promenljivosti, koja se javlja u filogenetski veoma udaljenim familijama, rodovima i vrstama.
Reference
Čajlahjan, V.M. (1988) Regulacija cvetetenia visših rastenii. Moskva: Nauka
Dernier, G., Kinet, M.J., Sachs, M.R. (1985) The physiology of flowering. Moskva, Vol. l-P., , 159-173, Perevod s anglisk
Isajev, V.V., Tucović, A. (1997) Diverzitet i korišćenje genetičkih resursa drveća i žbunja Jugoslavije. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, Vol. 46, broj 1-2, str. 185-194
Jovanović, B.M. (1985) Dendrologija. Beograd: Šumarski fakultet, 517 p
Kojić, M., Pekić, S. (1998) Ekološke grupe biljaka u odnosu na antropogeni faktor. u: Botanika, Beograd: Nauka, 427-436
Misnik, E.G. (1976) Sroki i hirakter cvetenija derev'ev i kustarnikov. Kiev: Akademija nauk Ukraine
Nešković, M. (1978) Regulacija razvića viših biljaka. u: Savremeni pristup prirodnim naukama, Beograd: Kolarčev Univerzitet, str. 39-46
Pharis, R.P. (1974) Precocius flowering in conifers: The role plant hormones. Yale, 85, str. 21
Pharis, R.P. (1969) Precocius flowering of coastal and giant redwood with gibberellins A3, A4 and A13. Bioscience, 119/127
Tucović, A., Isajev, V., Orlović, S. (1996) Ailantus (Ailanthus altissima Swingle) neoteny and possible physiological causes. Plant Physiology and Biochem, Special issue 10 it FESPP Congress, Session 5: Flo
Tucović, A., Isajev, V. (1997) Dimorfizam i funkcije cvetova i cvasti pajasena. Glasnik Instituta za botaniku i Botaničke bašte, Beograd, XXIX, 157-166
Tucović, A., Isajev, V. (2000) Kolonizacija šumskih staništa žbunovima Amorpha fruticosa L. na području Srbije. u: Kongres o korovima, (VI), Banja Koviljača, 19-22. jun, zbornik radova, str. 217-227
Tucović, A. (1995) Neotenija u pajasena (Ailanthus altissima Swingle). Acta herbologica, vol. 4, 2, (119-127)
Vukićević, E. (1987) Dekorativna dendrologija. Beograd: Naučna knjiga
Wzreing, P.F., Phillis, J.D.I. (1984) Rost rastenii i diferencirovka. Moskva: Mir, 320-384
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2001)
Uticaj epigenetskog sistema na raspored listova Punica granatum L.
Tucović Aleksandar, i dr.

Acta herbologica (2004)
Višefazno cvetanje i plodonošenje bagrenca
Tucović Aleksandar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2000)
Genetičko-ekološke osnove adaptivnosti pajasena u Srbiji
Tucović Aleksandar, i dr.

prikaži sve [58]