Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 18, br. 2, str. 119-123
Procena renalne eliminacije inhibitora enzima koji konvertuje angiotensin sa odabranim molekulskim deskriptorima
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za farmakologiju i toksikologiju
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresarjelic@kg.ac.rs
Ključne reči: Inhibitori enzima koji konvertuje angiotenzin; lopofilnost; molekulska masa; eliminacija
Sažetak
Inhibitori enzima koji konvertuje angiotenzin (ACE) modifikuju funkciju renin-angiotenzin-aldosteron sistema i predstavljaju često propisane lekova za sniženje pritiska, posebno kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega. U ovom radu, za osam odabranih ACE inhibitora (enalapril, kvinapril, fosinopril, ramipril, benazepril, perindopril, moeksipril, trandolapril) ispitan je odnos između osobina njihovih molekula i njihove eliminacije putem bubrega. Za ispitivane inhibitore ACE korišć enjem različitih softverskih paketa izračunate su vrednosti nekoliko molekulskih deskriptora: rastvorljivost u vodi (logS), elektronski deskriptor - polarna površina molekula (PSA), molekulska masa (Mw), geometrijski deskriptor - volumen molekula (Vol) kao i deskriptor lipofilnosti (logP vrednosti). Primenom proste linearne regresione analize najbolja zavisnost dobijena je između podataka o eliminaciji inhibitora ACE putem bubrega i deskriptora lipofilnosti, AClogP vrednosti (R2 = 0.5742). U sledećoj fazi istraživanja primenjena je metoda višestruke regresione analize (MLR) kako bi se dobila bolja zavisnost između podataka o eliminaciji ACE inhibitora putem bubrega i njihove lipofilnosti (AClogP vrednosti) uz primenu dodatnog molekulskog deskriptora kao nezavisno promenljive. Dobre korelacije su dobijene između podataka o eliminaciji putem bubrega i deskriptora lipofilnosti AClogP, uz primenu molekulske mase (R2 = 0.7425) ili zapremine molekula (R2 = 0.7224) kao nezavisno promenljive. Mogućnost primene izračunatih molekulskih deskriptora u proceni eliminacije lekova je od velikog značaja u njihovom istraživanju.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.1515/SJECR-2016-0100
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka